FAQ Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi en Klachtenmeldpunt Taxi

Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi van start?

Per 1-1-2020 is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi actief. De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi staat los van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Hij is bestemd voor TX-Keurmerkhouders en KNV Zorgvervoer- en Taxileden. Geschillen worden op dezelfde manier afgehandeld als voorheen.

Is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi gratis voor KNV Zorgvervoer-en Taxileden?

Voor KNV Zorgvervoer- en Taxileden zijn er geen aansluitingskosten.

Als u geen lid bent van KNV Zorgvervoer en Taxi (of geen TX-Keurmerkhouder bent), dan kunt u geen gebruik maken van deze Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Wilt u lid worden van KNV Zorgvervoer en Taxi? Neem dan contact met ons op.

Is de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi gratis voor consumenten?

Nee, consumenten betalen klachtengeld om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Ik ben lid van KNV Zorgvervoer en Taxi, wat moet ik doen?

KNV Zorgvervoer- en Taxileden en TX-Keurmerkhouders die geen eigen geschillencommissie hebben worden automatisch aangesloten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Geschillen worden op de bekende manier afgehandeld, hieraan verandert voor u niets. Wel dient u te verwijzen naar de algemene voorwaarden voor Zorgvervoer en Taxi.

Uw organisatie heeft een eigen Geschillencommissie Taxi, en nu?

Dan bent u ook welkom om aan te sluiten bij de nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Neem dan contact op met KNV Zorgvervoer en Taxi via postbus@knv.nl. U moet dan wel lid zijn van KNV Zorgvervoer en Taxi en/of TX-Keurmerkhouder zijn.

Wat moet ik doen om me in te schrijven voor de nieuwe Geschillencommisie?

Als u KNV Zorgvervoer-en Taxi lid bent dan hoeft u niets te doen. U wordt automatisch aangesloten.

Wie zitten er in de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi?

De Commissie bestaat uit drie personen. Een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger namens opdrachtgevers respectievelijk reizigers en één vertegenwoordiger namens de vervoerder. Zij worden benoemd door het bestuur van Stichting TX-Keur over een termijn van 5 jaar. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Stichting TX-Keur.