Drie taxiveteranen benoemd tot erelid KNV

Alle drie drukten ze de afgelopen decennia hun eigen stempel op de grote ontwikkelingen in de taxiwereld. Wat ze gemeen hebben, is hun gedrevenheid waarmee ze hun bedrijven leiden en betrokkenheid bij het werk van KNV als branchevereniging. Martijn van Ballegooijen, Wim Brouwer en Stef Hesselink zijn vrijdag 4 september jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering van KNV Zorgvervoer en Taxi te De Bilt benoemd tot erelid. Het bestuur en de ledenvergadering is hen erkentelijk voor hun jarenlange vakkundige bijdragen aan het functioneren van een veelbewogen bedrijfstak in een vaak lastige markt.

Taxibedrijf Van Ballegooijen en Niemantsverdriet Zorgvervoer van Martijn van Ballegooijen zijn sinds 1996 een begrip binnen de Rotterdamse regio. Naast het directeurschap had Van Ballegooijen jarenlang zitting in de besturen van KNV Taxi (2000 – 2008) en Sociaal Fonds Taxi. Als bestuurder van het Pensioenfonds Vervoer namens KNV Zorgvervoer en Taxi èn KNV Busvervoer gedurende 12 jaar, groeide hij uit tot financieel expert – en was hierin van grote waarde voor de sector. Daarnaast vervulde hij een actieve rol in de totstandkoming van de bedrijfstak-Cao en de bevordering van scholing van medewerkers in de sector. Directeur Hubert Andela: “Voormalig TU-student Martijn is nuchter en precies, ziet alle kanten van een zaak en is zich dus altijd bewust van belangen die verschillend kunnen liggen. Die eigenschappen kwamen de sector veelvuldig ten goede.”

Jurist Wim Brouwer stond aan de wieg van de oprichting van de landelijke franchise onderneming van taxi- en touringcarondernemingen De Vier Gewesten (DVG). Met DVG wist directeur Brouwer van de ingrijpende omwenteling naar het werken met aanbestedingen een succes te maken. Vanuit de ‘samen sterker’ gedachte bracht Brouwer de DVG-bedrijven onder bij KNV. Hubert Andela: “Wim is waarschijnlijk de enige binnen de sector die echt iédereen kent. Hij heeft oog voor de verscheidenheid binnen de sector en heeft altijd voor ogen gehad dat je als sector door gezamenlijk te lobbyen, veel effectiever bent.”
Lang voordat Brouwer bestuurslid van KNV (2007 – 2015) werd, al snel na zijn afstuderen op de Wet Personenvervoer, was hij al secretaris bij de FNOP, een rechtsvoorganger van KNV. Ook maakt hij al geruime tijd deel uit van de Cao-delegatie en de Nederlandse delegatie van de IRU Taxi Group.

Oud-beroepsmilitair Stef Hesselink was sinds 1999 directeur van de BIOS-groep. BIOS Personenvervoer begon lokaal, maar groeide onder Hesselinks leiding als aanbieder van brede mobiliteit uit tot een van de grootste Nederlandse taxiondernemingen. Onlangs gaf Hesselink het CEO-stokje door, maar hij blijft bij BIOS betrokken als toezichts- en aandeelhouder. Daarnaast blijft hij actief met deelnemingen in bedrijven buiten het personenvervoer.
Van 2002 tot 2010 maakte Hesselink deel uit van het bestuur van KNV. Hubert Andela: “Stef is een echte omdenker. Hij is sterk met cijfers en houdt van een stevige discussie. Vaak is dat precies wat nodig is om ergens beweging in te krijgen.” Hesselink zat verder van 2004 tot 2016 in het bestuur en vele werkgroepen van het SFT (nu SFM), was lid en ook voorzitter van de Cao-onderhandelingsdelegatie en voerde vanuit die hoedanigheden veel overleg met de vakbonden.