De Week van Beter Aanbesteden 2024: met hart voor elkaar

Overheden en ondernemers die hart voor elkaar hebben, in plaats van hard voor elkaar zijn. Daar draait de Week van Beter Aanbesteden dit jaar om. De activiteitenweek rond de praktijk van het aanbesteden vindt plaats van 25 tot en met 29 maart 2024. De Week van Beter Aanbesteden is bedoeld voor aanbestedende diensten en ondernemers die willen zien hoe zij de aanbestedingspraktijk voor en met elkaar verbeteren.

Aanbesteden vraagt veel, maar biedt ook kansen. De beste resultaten worden behaald als aanbestedende diensten en ondernemers goed samenwerken. Daarvoor moeten ze elkaar begrijpen, waarderen en vertrouwen. Het programma Beter Aanbesteden investeert daarom in dialoog, bewustzijn, kennis en toepassing in de praktijk.

Beter Aanbesteden is het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.