Scenarioprotocollen zorg-, taxi- en touringcarvervoer

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat sectoren zelf aan zet zijn om maatregelen te treffen bij een eventuele herleving van de Coronapandemie. De Overheid heeft vier scenario’s gedefinieerd, oplopend in ernst van de pandemie. De maatregelenladders volgen deze systematiek. Namens VWS heeft het ministerie van I&W ons als werkgeversorganisatie gevraagd in een zogenaamde maatregelenladder (format Overheid) aan te geven welke maatregelen wij per scenario mogelijk achten.

KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland hebben scenarioprotocollen opgesteld (gebaseerd op de maatregelenladdersystematiek. Deze lopen van scenario 1 ‘Verkoudheid scenario’ (het coronavirus leidt alleen tot milde klachten, is vergelijkbaar met een verkoudheid en er is geen grote druk op het zorgsysteem) tot scenario 4 ‘Worst case scenario’ (zeer groot risico op zeer hoge sterfte). Momenteel hanteren de sectoren scenario 1 (groen het scenarioprotocol).

Hier vind u het scenarioprotocol van het zorg- en taxivervoer.

Hier vind u het scenarioprotocol van het besloten busvervoer.

laatste update: 18 november 2022