Consultatie subsidieregeling laadinfrastructuur opengesteld

In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om alle wegmobiliteit voor 2050 emissievrij te maken. Daarom stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat elektrisch rijden. Het ministerie werkt momenteel aan een ‘subsidieregeling private laadinfrastructuur bij bedrijven’ om tot een landelijk dekkend netwerk van laadpalen te komen.

Het aantal laadpalen is namelijk minder omvangrijk dan eerder verwacht. Enerzijds door een kennistekort over laadinfrastructuur, maar ook de aanschaf en plaatsen van laadpalen zijn prijzig.

De nieuwe subsidieregeling moet de knelpunten oplossen, door de plaatsing van meer private laadpalen te stimuleren. De overheid is een consultatieronde gestart. Tot en met 31 maart 2024 kan gereageerd worden op alle onderdelen van de regeling. KNV zal ook een reactie insturen.

Meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan hier.