BPM-maatregel kabinet dupeert ouderen en gehandicapten

Wie: FNV Taxi, CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), Sociaal Fonds Taxi (SFT), RAI Vereniging, Tribus en Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) Wat: Overhandiging petitie voor behoud BPM-teruggave taxi- en zorgvervoer aan voorzitter Vaste Kamercommissie Financiën

BPM-maatregel kabinet dupeert ouderen en gehandicapten

Dinsdag 13 november om 13.30 uur overhandigde een delegatie van betrokkenen in het zorgvervoer samen met FNV Taxi, CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), RAI Vereniging, SFT en AIM een petitie voor het behoud van de BPM-teruggave voor het taxi- en zorgvervoer. Namens het kabinet en de Tweede Kamer wordt de petitie in ontvangst genomen door de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Financiën. De petitie is ondertekend door enkele honderden werknemers, cliënten, ondernemers en belangenbehartigers.

Kwetsbare groepen de dupe

Om de overstap naar elektrisch taxivervoer te stimuleren en te versnellen, heeft het kabinet voorgesteld om de BPM-teruggave voor dit vervoer af te schaffen. De sociale partners en belangenorganisaties benadrukken dat deze maatregel leidt tot een kostenstijging van bijna 14% in het zorgvervoer. Deze stijging gaat ten koste van kwetsbare groepen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van dit vervoer. De budgetten voor het zorgvervoer staan al jaren onder druk en zullen door deze maatregel nog verder onder druk komen te staan. Met als gevolg een verslechtering en verschraling van het zorgvervoer.

‘De bezuinigingen in de zorg en in het bijzonder in het doelgroepenvervoer hebben de afgelopen jaren hun tol geëist van zowel de cliënten als de ondernemers en werknemers. De overheid moet nu eens kiezen voor de kwetsbare groepen in plaats van wéér een bezuiniging’, aldus Minke Jansma FNV Taxi.

Geen bruikbare alternatieven voorhanden

Hoewel de sector voorstander is van elektrisch vervoer, moet een versnelde introductie wel realistisch en betaalbaar zijn. Omdat het zorgvervoer minder dan 2% van het totaal aantal bestelbussen vormt, staan fabrikanten niet te springen om een versnelde introductie van elektrische rolstoelbussen. Vanwege het gewicht van deze rolstoelbussen moeten chauffeurs bovendien in het bezit zijn van groot rijbewijs C in plaats van het B-rijbewijs.

‘Er zijn op dit moment gewoon te weinig betaalbare en bruikbare alternatieven voorhanden’, aldus Hubert Andela, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer. ‘Het VN-verdrag Handicap benadrukt dat iedereen recht heeft op het gebruik van publiek vervoer. Maar door de BPM-teruggave af te schaffen, wordt het tegenovergestelde bereikt.’

Over de BPM-teruggave

Ondernemers in het taxi- en zorgvervoer krijgen bij de aanschaf van voertuigen, taxi’s en bijvoorbeeld rolstoelbussen de Belasting voor Personenauto’s en Motorvoertuigen (BPM) die zij betalen terug. Ook ondernemers in het OV, ambulancevervoer, vrijwilligersorganisaties en organisaties met zakelijke bestelbussen krijgen BPM-teruggave. Het kabinet wil alleen voor het taxi- en zorgvervoer de BPM-teruggave afschaffen. In Nederland zijn er 18.000 zorgvervoerbussen op een totaal van 820.000 bestelbussen.