Antwoorden Staatssecretaris Snel onbegrijpelijk

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt de reactie van de staatsecretaris op vragen die door verschillende fracties zijn gesteld over het belasten van het zorgvervoer met BPM onbegrijpelijk. De maatregel gaat wel degelijk grote gevolgen hebben voor kwetsbare groepen. In een brief aan de staatssecretaris geeft KNV nogmaals duidelijk aan wat de gevolgen zijn van de voorgenomen maatregel om de teruggaafregeling BPM voor taxi-zorgvervoerbussen af te schaffen.

De afschaffing van de vrijstelling BPM voor taxi’s leidt nauwelijks tot een kostenstijging en alternatieven voor diesel taxibussen zijn aanwezig, aldus de staatssecretaris. Was dat maar waar. De kostprijs voor rolstoelvervoer en ander zorgvervoer met taxibussen stijgt volgens Ecorys met 13,9%.

Opdrachtgevers (gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, ministerie van VWS) krijgen deze meerkosten voor hun rekening. Tenzij zij budgetten kunnen verhogen, zal dit leiden tot een verschraling van de voorzieningen van mensen die zijn aangewezen op dit vervoer.

Geen vergroening
De beoogde ‘vergroening’ van het zorgvervoer zal niet plaatsvinden, omdat er geen afdoende aanbod is van elektrische taxibussen. Producenten zijn nu (nog) niet genegen over te gaan tot productie van elektrische bestelbussen met voldoende ‘range’. Ombouw is technisch mogelijk maar duur en betekent dat er minder mensen vervoerd kunnen worden door de inbouw van zware accu’s. De totale prijs bedraagt dan per bus tussen de 100.000 en 120.000,- euro; een bus met brandstofmotor exclusief BPM €35 à 40.000,- en inclusief BPM €75 à 80.000,-.

Kortom, de voorgenomen maatregel leidt tot extra kosten en de vergroening komt niet tot stand. KNV pleit dan ook voor uitstel van dit voornemen met tenminste een jaar. Het onderwerp kan dan terugkomen in de grote belastingplannen voor alle voertuigen voor 2021.

Om misverstanden te voorkomen: KNV en de leden zetten zich al met volle kracht in voor duurzaamheid, ook van het wagenpark. Zo ondertekende KNV het Convenant Zero Emissie in het Doelgroepenvervoer in 2025. Momenteel rijdt al 20% van de taxi’s op alternatieve brandstoffen.  Dat is een vele malen hoger percentage dan in de rest van het totale Nederlandse wagenpark en in taxisectoren elders in de wereld.