Akkoord over nieuwe Taxi CAO

De partijen FNV, CNV, en KNV Taxi en Zorgvervoer hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het taxivervoer. De leden van de vakbonden en de brancheorganisatie stemden in met het onderhandelingsresultaat dat enkele weken geleden behaald werd. De looptijd van de nieuwe cao bedraagt twee jaar (van 1 januari 2019 tot 31 december 2020). In die periode krijgen werknemers er twee keer twee procent loon bij.

Het akkoord leidt verder tot een nieuwe regeling voor de ‘overgang van personeel bij overgang van vervoer’ als gevolg van een openbare aanbestedingsprocedure. In de nieuwe variant van de zogenaamde OPOV-regeling wordt het doen van een baanaanbod aan het personeel ook bij kleinere aanbestedingen verplicht. Uitgangspunt voor KNV bij de regeling is dat de betrokken werknemers het werk kunnen ‘volgen’. Uitzendkrachten behoren daar voortaan ook toe. Ook als er tussentijds van onderaannemers wordt gewisseld of van contractpartij, geldt de nieuwe regeling. Wat KNV betreft is de kwaliteit van het (zorg)vervoer daar in belangrijke mate mee gebaat.

Daarnaast zijn de regels rond het onthouden van een salaristrede aangepast en uitgebreid. Verder biedt de nieuwe cao meer duidelijkheid over wat betaalde arbeidstijd is en wat niet. Het doorbetalen bij ziekte wordt aangepast. Voor ziektegevallen vanaf 1 januari geldt dat de eerste twee maanden 70% wordt doorbetaald, daarna, tot 104 weken, 90%.

KNV directeur Hubert Andela: “De voorziene loonstijgingen zijn weliswaar fors voor een markt die gekenmerkt wordt door bijzonder scherpe prijsconcurrentie, maar onze leden kiezen ervoor om de lonen van hun werknemers in de pas te laten lopen met die van andere sectoren in onze economie.”
De onderhandelingsinzet van KNV was vooral het tot stand brengen van een eenvoudige, eenduidige en goed te controleren cao. Andela: “De leden van KNV Taxi en Zorgvervoer hechten aan goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers. We willen géén concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Doorgaan met een intensieve controle op de naleving van de cao hoort ook bij het streven.” Tegelijk met het bereiken van een akkoord over de taxi-cao werd ook een akkoord bereikt over de cao SFT (Sociaal Fonds Taxi), die voor een periode van tweeënhalf jaar wordt afgesloten.


Heeft u vragen?