Algemene informatie KNV Bus CAO

KNV sluit met de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen de cao voor het besloten busvervoer af. De minister van Sociale Zaken verklaart deze cao vervolgens algemeen verbindend. Als gevolg daarvan geldt de cao voor alle werkgevers en 6700 werknemers in de branche. Alle relevante arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de sector zijn terug te vinden in de cao. De arbeidsvoorwaarden vormen een minimumniveau. Daarnaast kunnen door werkgever en werknemers schriftelijk aanvullende afspraken gemaakt worden.

Naast een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden, sluit KNV met de hiervoor genoemde vakbonden nog een andere collectieve overeenkomst: de FSO-CAO. Het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (FSO), vormt het sociale fonds van de bedrijfstak. Het subsidieert verschillende activiteiten en projecten, ondermeer op het gebied van functiewaardering, opleiding en  arbeidsomstandigheden. Daarvoor wordt premie geheven van 1% van de loonsom, waarvan 2/3 voor rekening van werkgevers komt en 1/3 voor rekening werknemers.