Algemene informatie KNV Bus CAO

KNV sluit met de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen de cao voor het besloten busvervoer af. De minister van Sociale Zaken verklaart deze cao vervolgens algemeen verbindend. Als gevolg daarvan geldt de cao voor alle werkgevers en 6700 werknemers in de branche. Alle relevante arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de sector zijn terug te vinden in de cao. De arbeidsvoorwaarden vormen een minimumniveau. Daarnaast kunnen door werkgever en werknemers schriftelijk aanvullende afspraken gemaakt worden.

Naast een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden, sluit KNV met de hiervoor genoemde vakbonden nog een andere collectieve overeenkomst: de FSO-CAO. Het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (FSO), vormt het sociale fonds van de bedrijfstak. Het subsidieert verschillende activiteiten en projecten, ondermeer op het gebied van functiewaardering, opleiding en  arbeidsomstandigheden. Daarvoor wordt premie geheven van 1% van de loonsom, waarvan 2/3 voor rekening van werkgevers komt en 1/3 voor rekening werknemers.

De FSO-cao is gesloten van 2012 tot 2017. De tekst van deze cao is terug te vinden op de website van het fonds.

A.J.J. Hodes
Voorzitter KNV Bus
Mr. C. Cahn
Secretaris KNV Bus
KNV Bus organisatie »

Aankomende evenementen

05okt
Inschrijven: KNV Bus: Themabijeenkomst crisismanagement
Datum: donderdag 5 oktober 2017 Tijd: inloop vanaf 15.30 uur Start bijeenkomst en welkomstwoord door de voorzitter: 16.00 - 16.45 uur Presentatie door Nico Kaptein: 16.45 – 17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen: 17.15 – 17.30 uur Aansluitend een borrel: 17.30 – 18.30 uur Locatie: Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52 te Zeist