KNV Bus

KNV Bus

De touringcarsector heeft een aanzienlijke aandeel in het collectief personenvervoer in Nederland.  Reizen per touringcar is niet alleen veilig, maar levert ook milieuwinst op: een volle touringcar bespaart de uitstoot van dertig personenauto’s.  

KNV Bus

KNV Bus vertegenwoordigt touringcarbedrijven in Nederland. De vereniging telt 300 leden. Deze busbedrijven zijn werkzaam in het toeristisch-, zakelijk- en groepsvervoer. Gezamenlijk exploiteren zij circa 75% van de 4500 touringcars in deze bedrijfstak en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8000 werknemers.

KNV Bus is onder andere aangesloten bij de Federatie Koninklijk Nederlands Vervoer, bij de internationale organisatie voor touringcarbedrijven IRU, en de overkoepelende Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Klik hier voor de laatste kerncijfers van de touringcarsector, met daarin informatie over de gehele bedrijfstak: het wagenpark, CO2 uitstoot, personeel, omzet en gereden kilometers voor het jaar 2017.

Lees meer over de werkgeversvereniging KNV Bus

Actueel


Toekomstvisie KNV Bus 2015 – 2025

Beleidsplan KNV Bus

20-05-2016 - Bent u benieuwd hoe touringcarondernemers kijken naar de ontwikkelingen in hun sector? Wat de komende jaren de speerpunten zijn van de werkgevers in h...
Lees meer »Milieukampioenen

Bussen en touringcars zijn het schoonste en meest koolstofefficiënte vervoermiddel.

Door mensen aan te moedigen zich per bus en touringcar te verplaatsen, kunnen we onze negatieve milieu-impact beduidend inperken. Volgens de Amerikaanse Union of Concerned Scientists is onze ecologische voetafdruk het kleinst wanneer we van alle vervoermiddelen de bus of touringcar kiezen.

Gegevens tonen aan dat touringcars per personenkilometer 0,03 kg CO2 uitstoten. Dat is de helft van wat treinen uitstoten, en aanzienlijk minder dan de uitstoot van auto’s (0,11) en vliegtuigen (0,18).