KNV Bus

KNV Bus

De touringcarsector heeft een aanzienlijke aandeel in het collectief personenvervoer in Nederland.  Reizen per touringcar is niet alleen veilig, maar levert ook milieuwinst op: een volle touringcar bespaart de uitstoot van dertig personenauto’s.  

KNV Bus

KNV Bus vertegenwoordigt touringcarbedrijven in Nederland. De vereniging telt 300 leden. Deze busbedrijven zijn werkzaam in het toeristisch-, zakelijk- en groepsvervoer. Gezamenlijk exploiteren zij circa 75% van de 4500 touringcars in deze bedrijfstak en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8000 werknemers.

KNV Bus is onder andere aangesloten bij de Federatie Koninklijk Nederlands Vervoer, bij de internationale organisatie voor touringcarbedrijven IRU, en de overkoepelende Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Lees meer over de werkgeversvereniging KNV Bus

Actueel


Uitgelicht

Twee uitdagingen voor de touringcarsector

31-12-2018 - De touringcarsector ziet zich de komende jaren met name voor twee grote uitdagingen gesteld. De branche moet marktaandeel terugpakken van de goedkope ...
Lees meer »Milieukampioenen

Bussen en touringcars zijn het schoonste en meest koolstofefficiënte vervoermiddel.

Door mensen aan te moedigen zich per bus en touringcar te verplaatsen, kunnen we onze negatieve milieu-impact beduidend inperken. Volgens de Amerikaanse Union of Concerned Scientists is onze ecologische voetafdruk het kleinst wanneer we van alle vervoermiddelen de bus of touringcar kiezen.

Gegevens tonen aan dat touringcars per personenkilometer 0,03 kg CO2 uitstoten. Dat is de helft van wat treinen uitstoten, en aanzienlijk minder dan de uitstoot van auto’s (0,11) en vliegtuigen (0,18).

 

T. (Theo) Vegter
Voorzitter Busvervoer Nederland (a.i.)
Mr. C. (Carlo) Cahn
Secretaris KNV Bus
KNV Bus organisatie »

Aankomende evenementen

04apr
Busvervoer Nederland: Algemene Ledenvergadering
Datum: donderdag 4 april 2019 Locatie: Carlton President Hotel Adres: Floraweg 25, Utrecht - Maarssen Tijd: 15.00 - 17.00 uur (inloop 14.30 uur) Aansluitend een gezellige netwerkborrel

Nederlands Vervoer - December 2018

Nederlands Vervoer - December 2018 Op een andere manier naar het OV kijken, interview met nieuwe Qbuzz directeur Gerrit Spijksma - Introductie zelfrijdende auto wordt geblokkeerd - Taxibranche moet met de markt mee veranderen - Mobiliteitsalliantie: meer focus op inhoudelijke verdieping: Deltaplan mobiliteit is in de maak


Meer Nederlands Vervoer