Wie zijn wij

KNV is de federatieve werkgeversorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. Tot de federatie behoren de sectorverenigingen KNV Taxi en Zorgvervoer, Busvervoer Nederland en KNV Spoorgoederenvervoer. De verenigingen voeren gezamenlijk activiteiten uit ter ondersteuning van aangesloten vervoerbedrijven en behartigen gemeenschappelijke en desgevraagd ook de individuele belangen van hun leden.

Om de belangen van haar sectoren effectief te behartigen is KNV vertegenwoordigd in publieke en private overlegstructuren en levert een inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Daarnaast werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.
 

Missie

De kwaliteit en efficiëntie van het beroepsvervoer van personen en goederen is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Nederland is gebaat bij veilig, snel en professioneel vervoer. Om blijvend de aandacht te vestigen op het nationale en internationale belang van het beroepsvervoer, voert KNV een actieve lobby in de richting van overheden en volksvertegenwoordigers.

Duurzaam vervoer
De centrale gedachte in deze lobby is het tot stand brengen van een duurzaam mobiliteitssysteem. De mobiliteitsproblematiek in Nederland en Europa vereist een integrale visie en aanpak, die alle vormen van vervoer met elkaar verbindt en waarbij iedere vorm optimaal wordt ingezet. Vanwege de groeiende economische en sociale afhankelijkheid in Europa, is KNV van mening dat deze visie zich niet alleen tot Nederland mag beperken, maar zich over grenzen uitstrekt en daarmee grenzen doet vervagen. Het verdrag van Maastricht maakte vrij verkeer van personen en goederen mogelijk, KNV streeft ernaar dat dit doel ook duurzaam wordt gerealiseerd.
 

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »