LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Webinar: MaaS en Zakelijke Mobiliteit

Hoe richten we het dagelijkse woon-werkverkeer slimmer in? Tijdens de najaarseditie van het MaaS Kenniscafé buigen experts zich over de kansen voor MaaS op het gebied van zakelijke mobiliteit.

Het woon-werkverkeer is een van de grootste obstakels in de zoektocht naar een goede werk-privébalans. Werknemers willen hun tijd zo optimaal mogelijk benutten. Tegelijk heeft de coronacrisis het flexibel werken en anders reizen een boost gegeven. MaaS-oplossingen geven werknemers de vrijheid om hun zakelijke mobiliteit zelf in te richten, en bieden hen maatwerk en flexibiliteit. Voor werkgevers betekenen de centrale reisdata van MaaS een sterke vereenvoudiging van de administratieve lasten.

Vanuit milieuoogpunt wordt van werkgevers bovendien steeds meer om CO2-monitoring gevraagd. In het klimaatakkoord is voor het zakelijk- en woon-werkverkeer een reductiedoelstelling van 1 megaton (Mt) CO2 opgenomen. Het kabinet heeft wetgeving in voorbereiding die werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om vanaf 2022 jaarlijks te rapporteren over de hoeveelheid CO2-uitstoot die zij met zakelijk- en woon-werkverkeer veroorzaken.

In het webinar ‘MaaS en zakelijke mobiliteit’ komen al deze onderwerpen aan bod.

Inschrijven kan via deze link.

Programma

moderator: Ananda Groag

14.00 – 14.05u: Welkom en terugblik vorige kenniscafés Sonila Metushi (MaaS-Lab)

14.05– 14.20u: CO2-reductie in werkgebonden personenmobiliteit: kans voor MaaS? Hugo Houppermans (Coalitie Anders Reizen)

14.20 – 14.40u: Na de crisis. Wat nu met de zakelijke mobiliteit? Jan van Delft  (Vereniging van Zakelijke Rijders)

14.40 – 14.50u: De MaaS pilots en de ontwikkeling van MaaS voor de zakelijke markt Niels Wiersma (Gemeente Eindhoven)

14.50 – 15.00u: Waarom is MaaS geschikt voor zakelijke mobiliteit? Kyra de Boer (ANWB)

15.00 – 15.25u: Debat en interactie – Hugo Houppermans (Coalitie Anders Reizen), Jan van Delft  (Vereniging van Zakelijke Rijders), Niels Wiersma (Gemeente Eindhoven), Kyra de Boer (ANWB)

15.25 – 15.30u: Afsluiting

Het MaaS Kenniscafé is onderdeel van een reeks bijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling over de ontwikkeling van MaaS in Nederland. De MaaS kenniscafés worden gezamenlijk georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, CROW en het MaaS-Lab.


Wij werken samen met