LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Veelgestelde vragen over de Boord Computer Taxi


Taxi- en Zorgvervoer
Bemamitoe regels

Arbeidstijdenbesluit

Het arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) bepaalt dat de werkgever er verantwoordelijk voor is dat zijn chauffeurs zich aan de rij- en rusttijden houden. Als deze worden overtreden, dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij al het mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat conform de normen wordt gehandeld, art. 8:1 lid 3 Atb-v.

BEMAMITOE principe

In de regelgeving staat niet duidelijk hoe de werkgever dit kan aantonen, maar hij kan een beroep doen op het zogenaamde BEMAMITOE principe. Dit staat voor de verantwoordelijkheid van werkgevers omtrent bevelen, maatregelen, middelen en toezicht.

Handreiking KNV Taxi en ILT

KNV Taxi heeft met ILT en een aantal ondernemers een handreiking opgesteld. Als u deze volgt, kunt u sancties voorkomen. Zie de handreiking en bijlage boete tabellen. Om boetes te voorkomen, adviseren wij u om, als u dat nog niet doet, binnen uw bedrijf met deze informatie aan de slag te gaan.

Boord Computer Taxi (BCT) Werkingsniveaus

Er zijn drie werkingsniveaus (ook modus genoemd) in de BCT

 1. basis
 2. arbeidstijd
 3. taxivervoer

Basis

Bij het inschakelen van het contact komt BCT automatisch in het werkingsniveau ‘basis’.

Er kan ook worden gekozen uit taxi gerelateerd of niet-taxi gerelateerd.

Arbeidstijd

Na het aanmelden met de chauffeurskaart of BSN zal tevens de modus ‘arbeidstijd’ worden ingeschakeld.

Taxivervoer

Werkingsniveau taxivervoer heeft twee hoofdkeuzes, dat zijn beladen en onbeladen.

Alle verreden kilometers die niet beladen zijn, vallen automatisch onder onbeladen. Dit zijn bijvoorbeeld kilometers voor leeg heen en terug en zoeken naar werk.

Let op: voor de kilometers die onder onbeladen vallen, maar die met een specifiek doel zijn gemaakt, kan een label worden toegevoegd aan de onbeladen kilometers. Dit is bijvoorbeeld bijvoorbeeld tanken, wassen of garage/keuring.

Overzicht Werkingsniveaus BCT

Fiscale kilometers bij ophalen vanuit thuis, en dan na de laatste rit meteen naar huis

Aan het begin van uw werkdag haalt u meteen de eerste klant op.
En aan het einde van de laatste rit rijdt u meteen naar huis.

Bij taxi-gerelateerd vervoer worden niet per se personen vervoerd, maar is de aard van het vervoer wel essentieel om kwalitatief goed taxivervoer te kunnen uitoefenen.

Deze kilometers zijn fiscaal gezien zowel zakelijk als taxi-gerelateerd

Als meest voorkomend kan worden aangemerkt:

 • de voorrit (aan-/afrij rit), het rijden naar en van een klant of standplaats consumententaxi, ook als dit vanaf het woonadres gebeurt.
 • de ritten om de auto te onderhouden: wassen, tanken, reparatie, onderhoud, keuring, garagebezoek. Ook als dit buiten werktijd plaatsvindt.
 • het zoeken naar klanten (bij consumententaxi kan dit aan de orde zijn)
 • het vervoeren van personen op basis van een (zakelijke) sponsorovereenkomst.
 • het sponsoren van de plaatselijke sportclub en het op basis daarvan vervoeren van de sporters voor wedstrijden.

Modus BCT aangeven “taxivervoer onbeladen”

De chauffeur, die tijdens werktijd één van bovenstaande dingen doet, dient dit in de BCT aan te geven in de modus ‘taxivervoer onbeladen’, zie tabel. Vanaf huis naar de eerste klant rijden en na afloop van de werkdag van de laatste klant terug naar huis is geen woon-werkverkeer, maar in feite een lege heen- of terugrit. Sommige BCT’s hebben een apart label voor de ‘leeg heen / terug’ rit.

Handelen bij een storing / de BCT werkt niet meer

Wat te doen bij welke storing

Er bestaan verschillende soorten storingen. Veel fouten zijn meteen te herstellen door de aanwijzingen op het scherm van de BCT te volgen.

Bij een andere storing die u niet kunt oplossen kunt u het beste contact opnemen met de leverancier van uw BCT.

Bij storing, handmatige registratie!

Wanneer een storing optreedt, moet de chauffeur overschakelen naar de handmatige papieren rit-, rij- en rusttijdenadministratie.

Deze registratie kan op elk papier geschreven worden als het maar bijgehouden wordt.

Bovendien dient het voertuig binnen drie werkdagen naar een werkplaats te gaan om de BCT te laten repareren.

Bij onvoldoende dataopslag BCT

Indien de chauffeurskaart onvoldoende dataopslag heeft, moet de bestuurder de op de chauffeurskaart opgeslagen gegevens onmiddellijk veilig stellen door deze over te brengen op de boordcomputer dan wel op een andere geschikte en veilige wijze.

Ik heb een vraag die hier niet bij staat

Neem dan contact op met KNV Taxi. KNV Taxi zet uw vraag door naar de betreffende instantie als dat nodig is.

Vragen over de BCT

Voor technische vragen over de BCT, of als uw BCT niet werkt kunt u het beste contact opnemen met de leverancier van uw BCT.

Inloggen BCT met Burgerservicenummer (BSN)

U mag alleen op een BSN-nummer taxivervoer verrichten als er sprake is van een defecte, vermiste of gestolen chauffeurskaart of wanneer de PUK-code bekend is geworden bij iemand anders dan de eigenaar van de kaart.

Dit moet u doen

 1. Maak meteen melding van de vermissing, het defect of de gestolen kaart bij Kiwa Register.
 2. Met de gegevens (intrekkingscode) die vermeld staan op het intrekkingsformulier kunt u uw kaart intrekken.
 3. Het intrekken van uw kaart kunt u 24 uur per dag doen via Kiwa Register of telefonisch op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur via het nummer 070-414 48 88.
 4. Het intrekkingsformulier heeft u samen met uw positieve beschikking en afhaalbericht ontvangen.
 5. Vraag binnen vier werkdagen na melding bij Kiwa Register een vervangende kaart (duplicaat) aan.

Terwijl u wacht op uw vervangende kaart mag u taxivervoer blijven doen als

 1. U binnen vier werkdagen na de melding een aanvraag voor een vervangende kaart ingediend hebt
 2. U in de tussentijd inlogt met uw BSN in de boordcomputer
 3. U een handmatige registratie bijhoudt van de arbeids- en rusttijden met vermelding van het P-nummer en het KvK nummer van de vervoerder
 4. U de vervangende kaart binnen drie werkdagen ophaalt na ontvangst van het afhaalbericht.
 5. U kunt maximaal 28 dagen met BSN inloggen, dit is achteraf door een ondernemer of instantie altijd te controleren
Inloggen BCT met chauffeurskaart

Hoe in te loggen met de chauffeurskaart

 1. Log in met de chauffeurskaart en pincode wanneer u begint met werken.
 2. Dan komt u onder het werkingsniveau ‘arbeidstijd’ te vallen, zie tabel. Kilometers die in deze modus gemaakt worden zijn fiscaal gezien zakelijk, maar niet meteen taxi-gerelateerd.
 3. Telkens wanneer een taxirit begint, moet dit worden aangegeven in de BCT in de modus taxivervoer (dit gaat niet automatisch), zie vervoeren van personen. Die rit wordt dan fiscaal gezien ook taxi-gerelateerd.
 4. Bij woon-werkverkeer: Op hier staat meer informatie die van belang is voor woon- werkverkeer.
 5. Bij het eindigen van de werkdag moet de pincode weer worden ingevoerd.
 6. Indien u voorafgaand aan het rijden een pauze heeft gehad of andere werkzaamheden dan rijden heeft verricht (zoals tanken of wassen van het voertuig, maar het kan ook ander werk betreffen als centralist bijvoorbeeld), voert u deze direct in de boordcomputer in na het inloggen.

Let op: zonder extra handeling valt een rit automatisch onder ‘overig zakelijk’ (niet-taxi gerelateerd) en dat kan fiscaal gezien onverstandig zijn, zie tabel.

Overbrengen gegevens van BCT ->naar onderneming ->naar een instantie

Overbrengen gegevens van BCT naar de onderneming en vervolgens naar een instantie

De ondernemer brengt de in de boordcomputer geregistreerde gegevens tenminste elke drie maanden over naar de onderneming (administratie) en ook meteen voorafgaand als de vervoerder niet langer beschikt over de boordcomputer of deze wordt gedeactiveerd.

Minimaal elke drie maanden, via een USB stick of Bluetooth/WiFi

Via een USB stick is dit mogelijk en sommige BCT’s geven ook de mogelijkheid om dit wireless te doen (Bluetooth/wifi). Check bij uw leverancier hoe het op de door hen geleverde BCT werkt.

Wat te doen bij storingen bij overdracht

Mocht de overdracht door een storing niet werken dan wordt aan een erkenninghouder gevraagd om de gegevens over te brengen naar een computer of ander opslagmedium.

Als de gegevensoverdracht door de erkenninghouder niet mogelijk is, verstrekt de erkenninghouder aan de vervoerder een certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht.

De vervoerder bewaart een certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht ten minste 104 weken vanaf de datum van afgifte.

Let op: voor de Belastingdienst geldt altijd een bewaartermijn van 7 jaar

Overbrengen gegevens van de chauffeurskaart naar ondernemer

Minimaal elke 5 weken gegevens op de chauffeurskaarten overbrengen naar de BCT

Iedere chauffeur moet tenminste elke 5 weken de gegevens op de chauffeurskaarten overbrengen naar de BCT. Dit kan via de BCT zodra de chauffeurskaart daar in zit.
De ondernemer draagt er ook zorg voor dat de gegevens op een chauffeurskaart tenminste elke vijf weken worden overgebracht naar een boordcomputer die aan zijn onderneming is gekoppeld.

Afstort van gegevens BCT

De BCT’s hebben een knop voor de afstort van gegevens. Inmiddels geven de meeste BCT’s een melding aan de chauffeur om de gegevens op de kaart naar de BCT over te brengen.

Taxivervoer – Personenvervoer

BCT gebruiken bij taxivervoer met personenvervoer

Zodra een taxirit met personen begint, dient dit te worden aangegeven in de BCT waarbij het werkingsniveau taxivervoer wordt ingeschakeld.

Ook als de taxirit eindigt, moet dit in de BCT aangegeven worden. (kies voor ‘onbeladen’ bij een afrij rit, want dat is nog steeds taxi-gerelateerd).

BCT niet gekoppeld aan taxameter bij consumententaxivervoer

in het geval dat de boordcomputer niet gekoppeld is aan de taxameter, voert de bestuurder handmatig de door de taxameter aangegeven ritprijs, toeslagen en totaalprijs in.

Taxivervoer – U heeft net een reiziger afgezet of gaat deze halen

Taxivervoer na afzetten of voor ophalen reiziger

Bij taxi-gerelateerd vervoer worden niet altijd personen vervoerd, maar is de aard van het vervoer wel essentieel om kwalitatief goed taxivervoer te kunnen uitoefenen.

Dergelijke kilometers zijn fiscaal gezien zowel zakelijk als taxi-gerelateerd

Als meest voorkomend kan worden aangemerkt:

 • de voorrit (aan-/afrij rit), het rijden naar en van een klant of standplaats consumententaxi, ook als dit vanaf het woonadres gebeurt.
 • de ritten om de auto te onderhouden: wassen, tanken, reparatie, onderhoud, keuring, garagebezoek. Ook als dit buiten werktijd plaatsvindt.
 • het zoeken naar klanten (bij consumententaxi kan dit aan de orde zijn).
 • het vervoeren van personen op basis van een (zakelijke) sponsorovereenkomst.
 • het sponsoren van de plaatselijke sportclub en het op basis daarvan vervoeren van de sporters voor wedstrijden.

Modus BCT “taxivervoer onbeladen”

De chauffeur, die tijdens werktijd één van bovenstaande dingen doet, dient dit in de BCT aan te geven in de modus ‘taxivervoer onbeladen’, zie tabel. Sommige BCT’s hebben een apart label voor de ‘leeg heen / terug’ rit.

U huurt een taxi

Ondernemerskaart huurder koppelen aan BCT verhuurder en terug plaatsen

Als een taxi van een andere onderneming wordt gehuurd door een taxiondernemer voor taxivervoer, moet de ondernemerskaart gekoppeld worden aan de BCT van de verhuurder.

Na afloop van de huur moet de ondernemer van wie gehuurd is zijn ondernemerskaart weer in de BCT stoppen. Het is verstandig om dit vast te leggen of erop toe te zien aangezien er anders mogelijk kilometers onder verantwoording van de ene taxiondernemer worden gemaakt door een andere onderneming.

Andersom werkt dit ook zo: de chauffeur die in de gehuurde auto inlogt, rijdt dan voor de onderneming die de taxi huurt. Zodra een chauffeur inlogt en er geen koppeling wordt gemaakt met de ondernemerskaart van de huurder, rijdt deze in feite voor de verhuurder/uitlener met alle gevolgen van dien (o.a. aansprakelijkheid, administratie, belastingen).

Let op

Een eigenaar / kentekenhouder van een taxivoertuig dat een tijd is verhuurd/uitgeleend kan de gegevens van de verhuurperiode niet inzien. De ondernemerskaart registreert alleen de eigen gegevens.

U vervoert geen personen – Auto wassen / tanken / naar een garage brengen

Taxi-gerelateerd auto wassen, tanken, naar een garage brengen

Bij taxi-gerelateerd vervoer worden geen personen vervoerd, maar is de aard van het vervoer essentieel om kwalitatief goed taxivervoer te kunnen uitoefenen. Dergelijke kilometers zijn fiscaal gezien zowel zakelijk als taxi-gerelateerd.
Als meest voorkomend kan worden aangemerkt:

 • de voorrit (aan-/afrij rit), het rijden naar en van een klant of standplaats consumententaxi, ook als dit vanaf het woonadres gebeurt.
 • de ritten om de auto te onderhouden: wassen, tanken, reparatie, onderhoud, keuring, garagebezoek. Ook als dit buiten werktijd plaatsvindt.
 • het zoeken naar klanten (bij consumententaxi kan dit aan de orde zijn)
 • het vervoeren van personen op basis van een (zakelijke) sponsorovereenkomst.
 • het sponsoren van de plaatselijke sportclub en het op basis daarvan vervoeren van de sporters voor wedstrijden.

Modus BCT “Taxivervoer Onbeladen”

De chauffeur, die tijdens werktijd één van bovenstaande dingen doet, moet dit in de BCT aangeven in de modus ‘taxivervoer onbeladen’. Daar kan de optie van ‘tanken / wassen / bezoek garage’ worden aangegeven, zie tabel.

Modus BCT bij geen chauffeurskaart

Als de bestuurder geen chauffeurskaart heeft (bijv. werkt in de garage), dan wordt in de basis modus gereden waarbij de keus gemaakt kan worden voor taxi-gerelateerd vervoer als tanken / wassen / garage. Als geen keuze wordt gemaakt, worden de kilometers als privé geregistreerd. Het maken van een testrit door een monteur kan ook met behulp van een werkplaats- of keuringskaart in de BCT.

Basismodus BCT Identificatienummer

De fabrikanten van de BCT’s hebben een optie in de basis modus gemaakt om een identificatienummer in te voeren zodat de dan gemaakte kilometers een zakelijk label kunnen krijgen, bijvoorbeeld tanken / wassen.

Per soort BCT kan het identificatienummer verschillen:

 • Bij de één betreft dit het BSN* waarna direct de keus moet worden gemaakt voor rijden in de basismodus.
 • Bij de ander wordt gewerkt met bepaalde nummers die in de bedrijfsadministratie aan een personeelslid kunnen worden toegekend zodat een ondernemer weet wie in het voertuig heeft gereden.
 • Ook een niet-chauffeur zal met een identificatienummer moeten inloggen.

Vraag bij uw leverancier van de BCT hoe dit bij de door hen geleverde BCT werkt, als dit niet duidelijk is in de handleiding.

*Let op: bij gebruik van het BSN kan alleen in de basismodus zonder problemen worden gereden. Het BSN mag in de arbeidstijd- en taxivervoermodus alleen gebruikt worden in de gevallen als beschreven op deze pagina.

U vervoert geen personen – Naar reiziger en terug na afzetten / zoeken naar klanten

Taxi gerelateerd vervoer

Bij taxi-gerelateerd vervoer worden geen personen vervoerd, maar is de aard van het vervoer essentieel om kwalitatief goed taxivervoer te kunnen uitoefenen.

Deze kilometers zijn fiscaal gezien zowel zakelijk als taxi-gerelateerd.

Dit kunnen zijn (meest voorkomend)

 • de voorrit (aan-/afrij rit), het rijden naar en van een klant of standplaats consumententaxi, ook als dit vanaf het woonadres gebeurt.
 • de ritten om de auto te onderhouden: wassen, tanken, reparatie, onderhoud, keuring, garagebezoek. Ook als dit buiten werktijd plaatsvindt.
 • het zoeken naar klanten (bij consumententaxi kan dit aan de orde zijn)
 • het vervoeren van personen op basis van een (zakelijke) sponsorovereenkomst
 • het sponsoren van de plaatselijke sportclub en het op basis daarvan vervoeren van de sporters voor wedstrijden.

Modus “taxivervoer onbeladen”

De chauffeur, die tijdens werktijd één van bovenstaande dingen doet, dient dit in de BCT aan te geven in de modus ‘taxivervoer onbeladen’, zie tabel. Sommige BCT’s hebben een apart label voor de ‘leeg heen / terug’ rit.

U vervoert geen personen – Openbaar vervoer met taxi

Bij openbaar vervoersritten met een taxivoertuig kunt u inloggen op twee manieren

 1. in de basismodus
 2. in de arbeidstijdmodus met het label ‘OV met taxi’.

OV met Taxi in basismodus voor niet- taxichauffeurs

Taxichauffeurs moeten in de arbeidstijdmodus rijden. Maar als een niet-taxichauffeur een OV rit rijdt in een taxibusje is er ook een label ‘OV met taxi’ gemaakt in de basismodus. Want de bestuurder heeft in dit geval geen chauffeurskaart taxi.

Identificatienummer invoeren voor niet-taxichauffeurs

Een niet-taxichauffeur kan in de basismodus een identificatienummer invoeren om bij het label ‘OV met taxi’ te kunnen. Per soort BCT kan het identificatienummer verschillen. Bij de één betreft dit het BSN* waarna direct de keus moet worden gemaakt voor rijden in de basismodus. Bij de ander wordt gewerkt met bepaalde nummers die in de bedrijfsadministratie aan een personeelslid kunnen worden toegekend zodat een ondernemer weet wie in het voertuig heeft gereden. Ook een niet chauffeur zal met een identificatienummer moeten inloggen.
Vraag bij uw leverancier van de BCT hoe dit bij de door hen geleverde BCT werkt, mocht het niet duidelijk blijken uit hun handleiding.

Let op: bij gebruik van het BSN kan alleen in de basismodus zonder problemen worden gereden. Het BSN mag in de arbeidstijd- en taxivervoermodus alleen gebruikt worden in de gevallen als beschreven op deze pagina.

U vervoert geen personen – U heeft een zakelijke rit, maar dit is geen taxirit

Zakelijke, maar niet-taxi ritten in de BCT

Deze zakelijke ritten vallen onder de werkingsmodus arbeidstijd en vervolgens onder ‘overig zakelijk’, zie tabel. Wanneer een niet-chauffeur een dergelijke rit maakt, kan dat in de basismodus onder het label ‘zakelijk gebruik’

 • het bezoeken van vergaderingen o.i.d., besprekingen met de boekhouder t.b.v. de taxionderneming.
 • het volgen van cursussen, opleiding, bijscholing t.b.v. de taxionderneming.
 • het bezoeken van filialen van het bedrijf of (zieke) werknemers/collega’s.
 • stortingen van contant geld bij een bank.
 • het maken van een rit (vaak met een limousine) voor promotionele doeleinden.
 • het op de weg inwerken van chauffeurs, zonder dat er klanten in de taxi worden vervoerd.
 • het gebruik maken van taxibusjes voor personeelsuitjes (eigen personeel), waarbij de werknemers alleen de brandstof vergoeden.
 • het tussentijds naar huis gaan om andere kleding aan te trekken of om thuis te eten.
 • rouw- en trouwvervoer. Dit vervoer, met inbegrip van het afhalen en terugbrengen van de gasten, is uitgesloten van de Wet personenvervoer 2000 en heeft niet het karakter van taxivervoer.

Apart label goederenvervoer taxi

Ook het vervoeren van goederen met een taxi valt onder deze categorie, maar daarvoor is een apart label gemaakt in de arbeidstijdmodus.

U vervoert geen personen – U neemt pauze

Pauze aangeven in de BCT

Pauzes moeten in de BCT worden aangeven. U geeft het begin en het einde van de pauze aan.

Per soort BCT kan de registratie ervan iets verschillen.*
Het is aan de ondernemer hoe wordt omgegaan met pauze en het eventueel rijden tijdens een pauze.

Rijden tijdens of na de pauze

Meestal zal niet gereden worden tijdens een pauze, maar als dit wel het geval is, zullen deze kilometers naar feitelijk gebruik moeten worden vastgelegd.

Indien de bestuurder voorafgaand aan het rijden een pauze heeft genoten dan wel andere werkzaamheden dan rijden heeft verricht, bijvoorbeeld in een centrale, dan voert hij deze direct na het inloggen in de boordcomputer in.

Let op: als u na een pauze met een onbeladen taxivervoer rit begint (bijvoorbeeld het rijden naar een klant) dan moet u dit handmatig invoeren na de pauze (in de module taxivervoer zetten). Dit gebeurt niet automatisch.

Pauze tijdens een lange rit

Het nemen van pauze tijdens een actieve taxirit kan niet worden aangegeven in de BCT. Dit is wettelijk vastgelegd.

Wat wel kan bij een lange rit, is de lopende rit af te sluiten, de pauze te starten en erna met een nieuwe (aansluitende) rit te starten.

Ook is mogelijk om in de BCT middels een bericht aan te geven dat men pauze heeft gehad tijdens de lange rit, dan wel dit te doen in de urenregistratie. Als maar ergens uit blijkt dat de pauze is genoten.

ILT en SFT vinden de bovenstaande oplossingen prima.

*Er bestaat een BCT waar een speciaal label is gemaakt voor rijden tijdens pauze.

Een andere leverancier van de BCT geeft aan dat er een manier is om de kilometers van rijden tijdens pauze op het label privé te krijgen: namelijk kaart eruit, de sessie wordt dan geblokkeerd, bij niet afsluiten worden deze kilometers privé. Dan wel binnen een uur weer verder werken want anders wordt de sessie afgesloten en wordt het een nieuwe dienst.

U vervoert geen personen – U vervoert goederen in de taxi

Apart BCT label voor goederenvervoer

Ook het vervoer van goederen met een taxi valt onder zakelijke, niet-taxi gerelateerde ritten, maar hiervoor is een apart label gemaakt in de arbeidstijdmodus.

Goederenvervoer valt voor de omzetbelasting / btw onder 21% in plaats van 6% bij taxivervoer.

Klik hier voor een opsomming van andere zakelijke, niet taxi-gerelateerde ritten.

U vervoert geen personen – Woon-werkverkeer

Van woonadres naar vast bedrijfsadres en andersom

Woon-werkverkeer betreft alle ritten van het woonadres naar het vaste bedrijfsadres en andersom.

Dit is bijvoorbeeld het kantoor of de kantine van waaruit de dienst of het werk begint. Dus ook bijvoorbeeld een rit naar huis om te lunchen of schone kleding aan te trekken en erna eerst naar kantoor i.p.v. de eerstvolgende reiziger op te halen.

Vanaf huis naar de eerste klant rijden en na afloop van de werkdag van de laatste klant terug naar huis is geen woon-werkverkeer. Dat is alleen van huis naar kantoor/kantine en/of terug.

Woon-werkverkeer is geen arbeidstijd

Woon-werkverkeer is geen arbeidstijd volgens de rust- en rijtijdenwetgeving.

De Cao Taxivervoer spreekt over ‘normering woon-werkverkeer’ (art. 2.1.6 cao Taxivervoer).

Binnen dit artikel wordt een link gelegd tussen de aanrijtijd tot aan het 1e ophaaladres met woon-werkverkeer. Als de chauffeur de auto aan huis heeft en vanuit huis rijdt hij naar het 1e ophaaladres, is deze tijd betaalde arbeidstijd. Als werkgever kun je hierop tijd in mindering brengen volgens art. 2.1.6 en dat wordt de normering woon-werkverkeer genoemd.

Als de chauffeur het voertuig aan huis heeft en de afspraak is dat zijn standplaats de zaak is (of je werkzaamheden vangen altijd op de zaak aan) en hij rijdt ’s ochtends vanuit huis eerst naar de zaak dan is dit geen arbeidstijd. De arbeidstijd vangt aan op de zaak. In dit geval kan ook geen aftrek woon-werkverkeer plaatsvinden.

Woon-werk verkeer Fiscaal

Fiscaal gezien is woon-werkverkeer wel een zakelijke rit, maar niet taxi-gerelateerd. Dat wil zeggen dat het tot de 10% kilometers behoort wat betreft de teruggave BPM/MRB, maar niet tot de (500 km) bijtelling privé gebruik (voor de omzetbelasting / btw hebben deze kilometers wel weer een privé karakter).

De optie woon-werkverkeer zit in de basis modus, zie tabel.

Het advies van KNV Taxi is om woon-werkverkeer zoveel mogelijk te vermijden

U wilt uw taxi verhuren – U verhuurt de taxi niet voor taxivervoer

Verhuur taxi, niet voor taxivervoer = geen taxivervoer kilometers

Dit is het verhuren van een bedrijfsmiddel tegen vergoeding en belast tegen het algemene btw-tarief (thans: 21%).

De met het voertuig gereden kilometers (door de huurder) worden niet aangemerkt als taxivervoer, dus het heeft consequenties voor de teruggave BPM/MRB. Ook hier is de eigenaar/kentekenhouder van het voertuig verantwoordelijk.

Omdat de taxi gedurende de verhuurperiode niet aan de verhuurder ter beschikking staat, wordt diens eventuele privé gebruik naar rato verminderd en berekend over de periode dat de taxi hem daadwerkelijk ter beschikking heeft gestaan. Ook de berekening van de 500 km-grens wordt naar rato aangepast.

Inloggen BCT huurder met identificatienummer

Bij verhuren van een taxivoertuig aan een niet taxivervoerder zal de huurder met een identificatienummmer* kunnen inloggen en dan in de BCT aangeven dat het verhuur betreft. Dit vindt plaats in de basis modus, zie tabel.

De gemaakte kilometers worden bij de huurder fiscaal beoordeeld als zakelijk of privé. Er zal uiteraard ook geen sprake zijn van arbeidstijd.

Let op: zorg als bewijs dat er een kopie van een contract verhuurder / huurder in het taxivoertuig is

* Per soort BCT kan het identificatienummer verschillen. Bij de één betreft dit het BSN waarna direct de keus moet worden gemaakt voor rijden in de basismodus. Bij de ander wordt gewerkt met bepaalde nummers die in de bedrijfsadministratie aan een personeelslid kunnen worden toegekend zodat een ondernemer weet wie in het voertuig heeft gereden. Ook een niet chauffeur zal met een identificatienummer moeten inloggen.

U wilt uw taxi verhuren – Uitlenen taxi voor taxivervoer door een concullega

De gereden kilometers zijn voor rekening & risico van de eigenaar/kentekenhouder van het voertuig

Bij het uitlenen van een taxivoertuig is het verstandig om goed vast te leggen in een contract wat voor soort kilometers mogen worden gereden, wel/geen privé gebruik (denk naast de regels voor de BPM/MRB ook aan de bijtelling privé gebruik).

Uitlenen door taxionderneming-wat te doen

De taxionderneming die een taxivoertuig uitleent, zal er zorg voor moeten dragen dat de andere onderneming de BCT in het voertuig koppelt aan de ondernemerskaart van die onderneming.

Het advies is eerst de gegevens naar de onderneming over te zetten voordat een andere ondernemerskaart wordt gebruikt. Zodra de ondernemerskaart in de kaartlezer wordt ingebracht wordt de bedrijfsvergrendeling automatisch ingeschakeld, waarna de ondernemerskaart kan worden uitgenomen.

Of sprake is van een zakelijke rit, die taxi-gerelateerd is, zal uit de BCT blijken

Het is van belang om als uitlenende onderneming een aantal gegevens te vragen zoals aantal gereden kilometers, gesplitst in 10 / 90% vanwege BPM/MRB en eventueel privé kilometers (eventueel een uitdraai van de BCT voor de periode waarin de BCT is uitgeleend).

Let op: zorg dat er als bewijs een kopie van een contract verhuurder/uitlener/huurder in het taxivoertuig is

Wat gebeurt er bij niet inloggen BCT

Bij niet inloggen op de BCT

Als niet wordt ingelogd op de BCT zal deze waarschijnlijk steeds een geluidssignaal geven.

Hoe dit exact werkt, kan verschillen per soort BCT.

Zolang u nog niet begint met werken, maar bijvoorbeeld privé rijdt in een taxi, moet u met een identificatienummer inloggen. Dan komt u in de basismodus.

Verschillen in identificatienummers

Per soort BCT kan het identificatienummer verschillen. Bij de één gaat het om het BSN*. Daarna moet meteen de keus worden gemaakt voor rijden in basis of arbeidstijdmodus.

Ook zijn er bepaalde nummers die in de bedrijfsadministratie gegeven worden aan een personeelslid. Zo weet de ondernemer wie in het voertuig heeft gereden. Ook een niet-chauffeur moet met een identificatienummer inloggen.

Fiscale kilometers voor tanken, wassen of naar de garage

Kilometers gereden voor tanken, wassen of naar de garage rijden zijn fiscaal gezien zowel zakelijk als taxi-gerelateerd. Deze staan ook onder werkingsniveau basis. Als u geen chauffeur bent en een taxi wilt wassen of tanken, kijk dan hier hoe de BCT bedient moet worden.

*Let op: Het BSN mag in de arbeidstijd- en taxivervoermodus alleen gebruikt worden in de gevallen als beschreven op deze pagina. Bij gebruik van het BSN kan alleen in de basismodus zonder problemen worden gereden.

Wijzigingen achteraf

Wijzigingen achteraf van de BCT

Art 10 lid 8 regeling specificaties:
Direct na de beëindiging van een rit wordt door de boordcomputer met de systeemkaart een elektronische handtekening geplaatst over de ritadministratie voor de desbetreffende rit.

Laatste activiteit annuleren

Iedere laatste activiteit kan nog geannuleerd worden.

Bij gemaakte fouten geen wijziging mogelijk ->document maken

Indien blijkt dat er een fout is gemaakt door een chauffeur zal dit niet meer in de BCT kunnen worden gewijzigd als de digitale handtekening is geplaatst.

Ook als een chauffeur in zijn pauze zijn chauffeurskaart uit de BCT haalt, wordt de digitale handtekening gezet

Het advies is om dan zo snel mogelijk een document te maken met daarin wat er verkeerd is gegaan en hoe het had gemoeten en dit bewaren bij de administratie.

Veel agendapakketten hebben een standaard document ontwikkeld voor wijzigingen achteraf. Sommige BCT’s hebben de mogelijkheid om via opmerkingen / memo’s in de BCT al wijzigingen/opmerkingen te vermelden. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.

Controle door ILT en het belang van aantekening en vastlegging

Niet de BCT is bij een controle van ILT 100% leidend, maar de werkelijkheid is van belang. Goede aantekening en vastlegging is dus de juiste manier om vergissingen te herstellen.

Wij werken samen met