Reglement geschillencommissie

Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in
samenwerking met andere vervoerders, in het op verzoek behandelen van geschillen over de
totstandkoming of de uitvoering van een vervoersovereenkomst, door de instelling van een
geschillencommissie.

Reglement geschillencommissie