KNV Bus Over ons

1. KNV BUSVERVOER

Busvervoer Nederland (hierna: KNV Bus) is de vereniging die de bedrijfstak van touringcarbedrijven vertegenwoordigt. De vereniging telt ongeveer 270 leden. Deze leden-bedrijven zijn werkzaam in het toeristisch-, zakelijk- en groepsvervoer. Gezamenlijk exploiteren zij circa 85% van de 4500 touringcars in deze bedrijfstak. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor ongeveer 7500 werknemers.
KNV Bus  maakt onderdeel uit van de Federatie Koninklijk Nederlands Vervoer en is aangesloten bij de internationale organisatie voor touringcarbedrijven IRU en bij de overkoepelende Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW.