Buvervoer Nederland Over ons

1. BUSVERVOER NEDERLAND

Busvervoer Nederland vertegenwoordigt touringcarbedrijven in Nederland. De vereniging telt 200 leden. Deze bedrijven zijn werkzaam in het toeristisch-, zakelijk- en groepsvervoer. Gezamenlijk exploiteren zij bijna 90% van alle touringcars in deze bedrijfstak. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor ongeveer 6000 werknemers.

Busvervoer Nederland maakt onderdeel uit van de Federatie Koninklijk Nederlands Vervoer en is aangesloten bij de internationale organisatie voor touringcarbedrijven IRU en bij de overkoepelende Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW.