Meldpunt oneerlijke concurrentie

Via het formulier op deze website kunt u melding maken van oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld wanneer een concurrerend bedrijf stelselmatig rij- en rusttijden overtreedt, de cao ontduikt of zich niet aan andere wettelijke bepalingen houdt (zoals het verrichten van commercieel vervoer zonder communautaire vergunning). KNV Bus kan de melding voor u doorsturen naar de juiste instanties en op andere wijze aandacht voor uw probleem vragen.

Het heeft geen zin om meldingen te doen over bedrijven die voor een (in uw ogen te) lage prijs werken, tenzij deze bedrijven dit kunnen doen door wettelijke bepalingen te overtreden. Wanneer u een klacht heeft over een ander KNV-lid kan KNV Bus mogelijk niet optreden of enkel bemiddelen tussen u en het andere lid.

Wanneer u een melding doet, houdt dan de volgende zaken in acht:

  • geef één organisatie of bedrijf per keer aan
  • lever bij een melding zoveel mogelijk bewijs aan (denk aan kentekens, adresgegevens, websites e.d.)

Meldpunt

Vul hieronder uw gegevens inMax. 200 woorden


Verstuur

*) Verplichte velden

T. (Theo) Vegter
Voorzitter Busvervoer Nederland (a.i.)
Mr. C. (Carlo) Cahn
Secretaris KNV Bus
KNV Bus organisatie »

Nederlands Vervoer - December 2018

Nederlands Vervoer - December 2018 Op een andere manier naar het OV kijken, interview met nieuwe Qbuzz directeur Gerrit Spijksma - Introductie zelfrijdende auto wordt geblokkeerd - Taxibranche moet met de markt mee veranderen - Mobiliteitsalliantie: meer focus op inhoudelijke verdieping: Deltaplan mobiliteit is in de maak


Meer Nederlands Vervoer