Lidmaatschap

Alle vervoerbedrijven in het beroepspersonenvervoer en spoorgoederenvervoer kunnen een KNV-lidmaatschap aanvragen bij de desbetreffende vereniging. Rechten en plichten samenhangend met het lidmaatschap staan vermeld in de statuten van de verenigingen.

Naast belangenbehartiging is ledenservice een van de primaire taken van KNV. De ledenservice vertaalt zich in het regelmatig organiseren van seminars, vergaderingen en informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, die afhankelijk van het onderwerp federatief of per sector worden georganiseerd, vormen een ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van vervoersondernemingen, industrie en politiek.

Leden van KNV ontvangen wekelijks de KNV-nieuwsbrief met daarin de meest actuele informatie over politieke, economische, juridische, sociale en internationale zaken. Tevens geeft KNV het  magazine Nederlands Vervoer uit: een vaktijdschrift voor het beroepspersonenvervoer. Daarnaast kunnen onze leden voor vragen en diensten altijd terecht bij de verschillende afdelingen.

KNV biedt ook de mogelijkheid om buitengewoon lid te worden bij een van de sector verenigingen of de federatieve vereniging. Buitengewoon lidmaatschap geeft aan bedrijven of organisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van KNV, echter zonder invloed op lobbystandpunten en bestuurlijke beslissingen.

Lidmaatschap opzeggen
Vanzelfsprekend hopen wij dat u uw lidmaatschap van onze vereniging nog lange tijd voortzet. Voor zover u echter over zou willen gaan tot beëindiging van uw lidmaatschap, wordt u er op gewezen dat opgezegd kan worden tegen het einde van het kalenderjaar, terwijl rekening gehouden dient te worden met een opzegtermijn van drie maanden. Dat betekent dat de opzeggingsbrief uiterlijk op 30 september in ons bezit dient te zijn. In afwijking van het voorgaande gelden voor het beeindigen van het lidmaatschap van de vereniging Spoorgoederenvervoer andere voorwaarden, namelijk die zoals deze zijn vastgelegd in de statuten (art. 5, lid 6).

Adresgegevens:
Koninklijk Nederlands Vervoer
Postbus 19365
2500 CJ Den Haag