KNV Bus Ereleden

De volgende personen zijn vanwege hun verdiensten voor de touringcarsector benoemd tot erelid van KNV Bus:
De heer D.I. Vermaat
De heer F.C.J. Beentjes (Beentjes en De Bruyn)
De heer A. Fassbender (Fassbender Touringcars)
De heer M.P.J. Kupers (Kupers Touringcars)
De heer J. Lanting (Lanting Reizen)
De heer ir. J.G.J. ter Haar (OAD Touringcarbedrijf)
De heer C.C. van Vliet (SnelleVliet Touringcars)
De heer A. Spruit (AMZ Borssele)