Veelgestelde vragen

KNV Taxi


1 Wat doet KNV Taxi voor haar leden?

KNV Taxi is dé landelijke brancheorganisatie in Nederland voor ondernemers die actief zijn in de taxibranche. Circa 240 leden (gewone en buitengewone leden) met ongeveer 14.000 voertuigen en 21.000 werknemers (en 3.500 zzp'ers) zijn aangesloten. Variërend van een ondernemer met één of enkele voertuigen, tot taxicentrales in de grote steden en contractvervoerders met enkele honderden (tot soms wel duizenden) voertuigen en medewerkers.

KNV Taxi sluit namens werkgevers met vakbonden FNV en CNV de CAO Taxi af die voor de gehele branche geldt. Daarnaast beantwoorden (juridische) medewerkers van het bureau allerhande vragen en staan ze leden bij in geval van (juridische) problemen. Tegen gereduceerd tarief kunt u een jurist inschakelen om u te ondersteunen bij arbeidsrechterlijke of andere juridische zaken.

KNV Taxi komt voorts op voor de belangen van haar leden. Zij stelt actuele thema's aan de orde, bespreekt deze met haar leden en zorgt ervoor dat ze op de politieke agenda in Den Haag terecht komen.

Via digitale mailings houden we leden op de hoogte van de stand van zaken. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse ledenvergaderingen of regiobijeenkomsten om onderwerpen verder te kunnen bediscussiëren. Ook bezoekt het verenigingsbureau geregeld individuele leden op hun bedrijf. Voor meer informatie ga naar 'Lid worden'

2 Hoe word ik lid van KNV Taxi?

Indien u gewoon lid wilt worden van KNV Taxi, dan verzoeken wij u een aanmeldingsformulier in te vullen. Met een kopie van uw taxivergunning, een uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en indien u werknemers heeft de CAO verklaring, mailt u het formulier naar ons toe.

Indien u buitengewoon lid wilt worden van KNV Taxi, dan verzoeken wij u een aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt kiezen uit een basic partnership en een premium partnership. U hoeft geen verdere bijlagen bij het aanmeldingsformulier te voegen.

Het secretariaat zal na ontvangst van de gegevens contact met u opnemen om eventueel een afspraak te maken voor nadere kennismaking of om nadere vragen te kunnen beantwoorden. Vervolgens zal uw aanmelding in de eerst daaropvolgende bestuursvergadering worden besproken. Na deze vergadering zullen we u informeren en wordt uw lidmaatschap definitief in orde gemaakt. 

Ga voor meer informatie naar 'Lid worden'

3 Wat is de opzegtermijn van het lidmaatschap KNV Taxi?

Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden, waarbij het lidmaatschap vervolgens met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar in gaat. Wanneer het lidmaatschap te laat wordt opgezegd, blijft u gewoon lid en moet u ook de jaarlijkse contributie betalen.

4 Zijn er cijfers over de taxibranche beschikbaar?

In het verleden gaf KNV Taxi en later Sociaal Fonds Taxi (SFT) elke twee jaar een Branche onderzoek uit. In 2012 is dat voor het laatst geweest. U kunt informatie terugvinden op de site van Sociaal Fonds Taxi.

Er is dus niet veel algemene informatie over de taxibranche beschikbaar, die ook up to date is.

Wel publiceert het Sociaal Fonds Taxi elk jaar de ontwikkeling van de kosten in de taxibranche, de zogenaamde NEA index. Meer informatie over de meest recente kostenontwikkelingen en de kostenontwikkelingen van vorige jaren is terug te vinden op de site van Sociaal Fonds Taxi (www.sociaalfondstaxi.nl).

5 Welke artikelen zijn bij KNV Taxi te verkrijgen?

U kunt uw rittenstaten bij KNV Taxi bestellen. Klik hier om de lijst te bekijken.
 

U plaatst uw bestelling door overmaking van het totaalbedrag op NL11INGB0000013596 of NL17ABNA0246657480 ten name van Koninklijk Nederlands Vervoer te Den Haag onder vermelding van het door u gewenste artikel, aantallen en adres. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling per omgaande worden verzonden.

Daarnaast biedt KNV Taxi leden nog een aantal (collectieve) ledenvoordelen. Voor meer informatie ga naar 'Ledenvoordeel'.

 

6 Waar kan ik de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vinden ?

De statuten van KNV taxi-en Zorgvervoer kunt u vinden door hier te klikken en het huishoudelijk reglement vindt u onder hier.