Aansluiting bij de Geschillencommissie

Als lid van KNV Taxi bent u automatisch aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Taxi. U hoeft dat dus niet zelf meer te regelen of een eigen geschillencommissie in te richten*. Niet-leden moeten hier nog wel zelf voor zorgen. Voor meer informatie over de geschillencommissie, ga naar: De Geschillencommissie.

Leden van KNV taxi die al een eigen geschillencommissie hebben ingesteld, mogen dat zo te houden of kunnen kiezen voor de voorziening via KNV Taxi.

Bij het verliezen van een geschil moeten wel de zaak gerelateerde kosten door de ondernemer zelf betaald worden. De omvang van deze kosten wordt bepaald door het aantal jaarlijks te behandelen klachten en geschillen. Daarmee heeft u deze kosten in feite zelf in de hand; hoe meer klachten ondernemers zelf oplossen, des te minder zaken aan de geschillencommissie worden voorgelegd.

Een klant moet een klacht overigens eerst aan de ondernemer voorleggen om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan een klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Wordt het geschil bij de geschillencommissie in behandeling genomen, dan krijgt de ondernemer in de verweerfase opnieuw de gelegenheid het in onderling overleg met de consument op te lossen.


*Alle taxiondernemers zijn wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie of een geschillencommissie te hebben, artikel 77 van de Wet personenvervoer 2000.

drs. L.C.H. (Berto) Eckhardt
Voorzitter KNV Taxi
ir. H.J. (Hubert) Andela
Sectorsecretaris
KNV Taxi Organisatie »

Aankomende evenementen

07mrt
Cao Klankbordgroep
Alle KNV Taxi leden van harte welkom! Aanmelden via: knvtaxi@knv.nl Locatie: Vergadercentrum H.F. De Witte Henri Dunantplein 4 De Bilt 12.00u: Inloop met broodje 12.30u: Aanvang tot 15.00u

14mrt
Themabijeenkomst KNV Taxi & KNV Bus: privacywetgeving
Woensdag 14 maart Inloop 15.00 uur Aanvang 15.30 uur Einde 18.00 uur met aansluitend borrel Vergadercentrum H.F. de Witte Henri Dunantplein 4 3731 CL de Bilt

04apr
Cao Klankbordgroep
Alle KNV Taxi leden van harte welkom! Aanmelden via: knvtaxi@knv.nl Locatie: Vergadercentrum H.F. De Witte Henri Dunantplein 4 De Bilt 12.00u: Inloop met broodje 12.30u: Aanvang tot 15.00u

18apr
Cao Klankbordgroep
Alle KNV Taxi leden van harte welkom! Aanmelden via: knvtaxi@knv.nl Locatie: Vergadercentrum H.F. De Witte Henri Dunantplein 4 De Bilt 12.00u: Inloop met broodje 12.30u: Aanvang tot 15.00u

16mei
Algemene Ledenvergadering KNV Taxi
Vergadercentrum H.F. de Witte Henri Dunantplein 4 3731 CL De Bilt 14.15u: inloop 14.30u: aanvang 16.30u: einde met aansluitend hapje/drankje