KNV Taxi Ledenvoordeel


KNV Taxi is de landelijke werkgeversorganisatie en belangenorganisatie voor ondernemers die actief zijn in de taxibranche. Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste voordelen van het lidmaatschap voor uw bedrijf.

1. Blijf op de hoogte!
Ontvang informatie over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de taxibranche. Leden ontvangen wekelijks ledenmails, ontvangen regelmatig digitale nieuwsbrieven en hebben toegang tot de (besloten) website, waar meer achtergrond informatie is terug te vinden. Ook ontvangen zij een aantal keer per jaar ons blad Nederlands Vervoer.

2. Bezoek onze bijeenkomsten!
Voor de informatie, maar natuurlijk ook om te netwerken. Als lid wordt u uitgenodigd voor onder meer ledenvergaderingen, regiobijeenkomsten, het KNV Taxi Jaarevent, ad hoc werkgroepen, de nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse debatbijeenkomst met Tweede Kamerleden, etc. Verder is KNV Taxi partner van ProMediaGroup die jaarlijks de Taxi Expo en het Congres Contractvervoer organiseert.

3. Profiteer van de lobby in Den Haag en Brussel!
KNV Taxi behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel. De vereniging beschikt over een uitgebreid relatienetwerk bij de overheid en diverse andere organisaties. We zijn lid van de International Road Transport Union (IRU) en van VNO-NCW. Ook is KNV Taxi lokaal actief richting gemeenten als het om lokaal taxibeleid gaat, maar ook op landelijk en lokaal niveau richting opdrachtgevers (ministeries, gemeenten, provincies, zorgverzekeraars en adviseurs) en gebruikersorganisaties zoals Rover, Consumentenbond en Ieder(in).

4. Krijg een deskundig antwoord op uw vragen!
Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en/of de CAO Taxi.  Ook voor kwesties over de geldende rij- en rusttijdenregels kunt u bij hen terecht alsmede de nieuwe wet werk en zekerheid. Bij (collectief) ontslagzaken of bestuurlijke boetes kunnen zij u met raad en daad terzijde staan.

5. Beslis mee!
Als lid kunt u uw stem natuurlijk altijd laten horen en meepraten over belangrijke thema’s zoals de cao, taxiwetgeving, fiscale zaken etc. U kunt meepraten in commissies en werkgroepen van de vereniging zoals bijvoorbeeld de Commissie Innovatie, het Consumententaxi Overleg of de klankbordgroep CAO. Maar u kunt ook altijd mailen of bellen met het bureau in Den Haag: knvtaxi@knv.nl en 070 – 349 0922.

6. Maak gebruik van de ledenservice!
Verdien uw contributie terug door slim gebruik te maken van onze benefits via een aantal verzekeringen (stilstandschaderegeling, collectieve ziektekosten en collectieve ongevallenverzekering). Ook kunt u bij ons Taxi rittenstaten bestellen. Voor meer informatie klikt u hier.

7. Bied meer zekerheden!
Als lid van KNV Taxi kunt u de algemene vervoersvoorwaarden hanteren en bent u automatisch aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie taxi. Dat geeft uw klanten meer zekerheden en verkleint de kans op (juridische) conflicten.

Kijk ook eens verder door op hier te klikken, dan vindt u hier alle informatie nog eens op een rij.