Commissie Innovatie

De Commissie Innovatie van KNV Taxi signaleert ontwikkelingen die de bedrijfstak op een hoger plan kunnen brengen. Bijvoorbeeld (milieu) technische zaken zoals alternatieve brandstoffen. Waar nog niet het commerciële pad wordt betreden, zet KNV Taxi zelf innovatieve ontwikkelingen in gang, indien mogelijk ondersteund met overheidssubsidie.

In de Commissie Innovatie zitten diverse ondernemers die lid zijn van KNV Taxi. Bij de samenstelling van de commissie wordt gezocht naar een vertegenwoordiging van zowel grote als kleine ondernemers uit verschillende regio's:

Edwin van der Heiden - Taxi en Touringcar Centrale Noord Oost Friesland (voorzitter) te Kollumerzwaag

Diana Begeman - Taxi Steen te Ommen

Luc van Kasteren - Besttax te Best

Maarten van Driel - Vervoerservice van Driel te Oss

Luuk Soentjens - Schreurs Personenvervoer te Roermond

Edwin Besseling - Bestax te Amersfoort

Edwin de Bruin - Connexxion Taxi Services te Ijsselmuiden

Hedy Borreman - Taxi Centrale Amsterdam

Hubert Andela/Jantine Vochteloo - KNV Taxi te Den Haag

 

 

 

 *de inhoud van deze pagina staat onder verantwoording van de Commissie Innovatie