Gelieerde organisaties KNV Taxi

Bij de volgende organisaties is KNV Taxi betrokken:

Innovatie Commissie Taxi

Binnen KNV Taxi is een groep van betrokken en gedreven ondernemers actief rondom innovatie en vernieuwing in de taxibranche. De commissie beheert binnen deze website een eigen pagina waarop zij in gaat op haar doelstelling.

NS-zonetaxi

KNV Taxi heeft samen met de NS, de NS-zonetaxi opgezet. Hiermee kan een klant gemakkelijk een taxi bestellen van en naar het station.

Sociaal Fonds Taxi

KNV Taxi heeft samen met FNV en CNV het Sociaal Fonds Taxi (SFT) opgezet. SFT controleert bij alle taxi-werkgevers of zij de CAO Taxivervoer correct uitvoeren. Ook is het SFT actief op het terrein van opleidingen en arbo.

Stichting TX-Keur

KNV Taxi is nauw betrokken bij het landelijk keurmerk voor taxiondernemers: TX keur. Zowel bestuurlijk als binnen het college van deskundigen, als in overleg met leden (gebruikers) van het keurmerk.

Stichting Taxibelang Haaglanden

KNV Taxi is actief betrokken bij de Stichting Taxibelang Haaglanden (STH). Deze stichting beheert het Haagse kwaliteitslabel, dat is ingevoerd voor alle chauffeurs die actief zijn op de Haagse opstapmarkt. Het is onderdeel van de taxiverordening, die de gemeente Den Haag heeft ingevoerd.

Stichting Bossche Kwaliteitstaxi

KNV Taxi is actief betrokken de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). Deze stichting beheert het Bossche kwaliteitslabel, dat is ingevoerd voor alle chauffeurs die actief zijn op de Bossche opstapmarkt. Het is onderdeel van de taxiverordening, die de gemeente Den Bosch heeft ingevoerd.

Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi

KNV Taxi is actief betrokken bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi (SLKT), dat samen met de reizigersorganisatie Rover is opgezet. Gebruikers van taxi kunnen via het SLKT hun klacht over taxivervoer indienen.

IRU

KNV is lid van de Internation Road Transport Union (IRU). De IRU is de wereldwijde transport organisatie, waarvan brancheverenigingen van over de gehele wereld bij zijn aangesloten. Eén van de activiteiten voor taxi is de opzet van het wereldwijde netwerk van taxi Apps: UpTop.

VNO-NCW

KNV is lid van en de medewerkers werken vanaf de 19e verdieping van het pand van VNO NCW. VNO NCW is de landelijke ondernemersorganisatie.