KNV Spoorgoederenvervoer Documenten

KNV Spoorgoederenvervoer Documenten:

Statuten Spoorgoederenvervoer

PDF bestandAdvies Stuurgroep derde spoor aan staatssecretaris


PDF bestandBoerCroon rapport Spoor brengt Nederland verder


PDF bestandBrf aan Minister IenM inzake Nederlands bedrijfsleven en PHS

EVO en KNV benadrukken in brief belang van PHS voor concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven.

PDF bestandBrief CTGG in kader van Wetsvoorstel Basisnet, 28 februari 2012

KNV Spoorgoederenvervoer staat positief tegenover het regelen van het vervoer van gevaarlijke stoffen via de wet Basisnet welke een evenwicht tussen vervoer, veiligheid en ruimtelijke ordening nastreeft. Het biedt de spoorgoederenvervoerders de garantie om nu en in de toekomst, binnen vastgestelde normen en op bepaalde routes, gevaarlijke stoffen per spoor te blijven vervoeren. KNV Spoorgoederenvervoer, als lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Stoffen (CTGG), heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat er nog een aantal onderdelen van Basisnet moeten worden opgehelderd alvorens zij daarmee kan instemmen. Deze brief is door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in een procedurevergadering behandeld. Er volgt nog een schriftelijk wetsoverleg waarna de commissie beziet of het wetsvoorstel voldoende is voorbereid om over te gaan tot plenaire behandeling.

PDF bestandBrief derde spoor stand van zaken oktober 2014


PDF bestandBrief spoorsector aan staatssecretaris Dijksma over herpositionering ProRail


PDF bestandBrief Tweede Kamer maatregelenpakket aanleg derde spoor


PDF bestandBrief VNO NCW aan Dijksma inzake ProRail


PDF bestandGezamenlijke position paper detentievrije dagen


PDF bestandInbreng HBR en KNV tbv AO Spoor 19 mei 2016


PDF bestandKNV Functionele Specificaties Spoorgoederenvervoer 2016 - 2020

Bij projecten van de infrastructuurbeheerder wordt veel input gevraagd van, en afstemming gezocht met, de spoorgoederenvervoerders. Dat is voor beide partijen tijdsintensief. KNV heeft daarvoor een oplossing gevonden, zonder uit het oog te verliezen dat samenwerking in de keten, en dus ook tussen vervoerders en infrastructuurbeheerder, van groot belang is. KNV heeft de “KNV Functionele Specificaties Spoorgoederenvervoer” opgesteld. Het is de bedoeling dat deze specificaties worden gebruikt als uitgangspunt bij projecten van de infrabeheerder. De infrastructuurbeheerder kan deze specificaties hanteren voor het zelfstandig ontwerpen van infrastructuur projecten, zolang zij blijven voldoen aan de functionele specificaties. De specificaties hebben betrekking op kwaliteit, kwantiteit, organisatie, proces en techniek. Dit is de tweede versie van de Functionele Specificaties en beschrijft specificaties voor de periode 2015 tot 2020.

PDF bestandKNV Notitie Duurzame welvaartsontwikkeling

Belang van Spoorgoederenvervoer bij een duurzame welvaartsontwikkeling.

PDF bestandMinisterial Declaration Rail freight corridors TEN-T 2016


PDF bestandNieuwe Gotthard tunnel brengt niets dan goeds


PDF bestandPress release Eleta


PDF bestandRapport Sector standpunt problemen detectiefunctie 6 0


PDF bestandReactie CTGG Basisnet Spoor


PDF bestandReactie CTGG brief Dijksma minder-gevaarlijke-stoffen-over-omleidingsroutes-betuwelijn


PDF bestandSector Statement Boosting international rail freight TEN-T 2016


PDF bestandSector Statement Boosting international rail freight TEN-T 2016


PDF bestandStatuten Spoorgoederenvervoer


PDF bestandSteeds stiller op het spoor

Artikel in januari 2014 nummer van Chemie Magazine VCNI

PDF bestandVerslag bijeenkomst Stille Treinen, 1 augustus 2011

Verslag van de presentatie van de doorreis zijnde geluidsarme "EuropeTrain" (1 augustus 2011 in Amersfoort).

PDF bestandVraag en antwoord aanleg derde spoor