KNV Spoorgoederenvervoer Dossiers

Belangrijke dossiers die voor het Spoorgoederenvervoer op dit moment van belang zijn:

Deze dossiers zijn hier kort toegelicht. 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

In 2020 wil de overheid dat op de drukste reizigerstrajecten in Nederland 6 Intercity's en 6 Sprinters per uur rijden. Iedere 10 minuten moet een reiziger op de Intercity of Sprinter kunnen stappen. Daarbij zullen de reizigerstreinen als het ware als een metro, zonder spoorboekje, gaan rijden. Bovendien zal het spoorgoederenvervoer verder groeien. Om deze extra vraag naar spoorcapaciteit te kunnen accomoderen zal de spoorinfrastructuur (sporen, wissels en seinen) worden aangepast en gaan goederentreinen langs een aantal vaste routes door Nederland gaan rijden. Daarbij zal zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van de Betuweroute.

Het totaal pakket van maatregelen dat nodig is om dit te bereiken wordt het Programma Hoogfrequent Spoor genoemd. Dit programma wordt door ProRail uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de internet sites van het Ministerie en van ProRail .

Basisnet

Één van de veiligste manieren van vervoer van gevaarlijke stoffen is vervoer per spoor. Om in de toekomst vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk te houden, zonder dat omwonenden te grote risico's lopen, is door de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies en Bedrijfsleven Basisnet ontwikkeld. Basisnet beschrijft de hoofdroutes waarop vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is. Basisnet bestaat uit drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Meer informatie over Basisnet is te vinden op de internetsite van de Rijksoverheid.

Geluid

In 2011 is de nieuwe wet SWUNG-I van kracht geworden. Met deze wet is de Wet Geluidshinder gemoderniseerd. SWUNG staat voor Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid. Met deze wet is onder andere Europese richtlijn omgevingslawaai geïmplementeerd. Met SWUNG-I zijn geluidproductieplafonds voor de rijksinfrastructuur van kracht geworden. Deze geluidproductieplafonds hebben ook betrekking op de spoorinfrastructuur en heeft daarmee direct impact op het spoorgoederenvervoer. Binnen de wet is groei van het spoor goederenvervoer mogelijk. Om de groei mogelijk te maken zijn diverse geluidsbeperkende maatregelen nodig. Deze maatregelen moeten door de spoorsector, zowel infrastructuurbeheerders als spoorwegmaatschappijen en wagoneigenaren, genomen worden. Meer informatie over de wet is op internetsite van de Rijksoverheid te vinden.

Geluid is ook een belangrijk onderwerp binnen PHS. PHS heeft als uitgangspunt dat in het jaar 2020 80% van het spoormaterieel geluidsarm is. Geluidsarm materieel wil zeggen wagons die voorzien zijn van remsystemen die gebruik maken van zogenaamde K-blokken of LL-blokken. Dit zijn kunststof remblokken. Op dit moment worden voornamelijk Gietijzeren remblokken gebruikt. KNV SGV heeft als doel om dit percentage in 2020 te bereiken.  

Maasvlakte 2

In 2008 is de Rotterdamse Haven begonnen met de aanleg van Maasvlakte 2. Dat is de uitbreiding van de Rotterdamse haven, direct ten westen van het huidige Haven- en industriegebied. In de Noordzee creëert het Havenbedrijf daarvoor een heel nieuw terrein. Meer informatie is te vinden op een speciale website hierover (zie).

Aanleg derde spoor

Vanaf 2015 kunnen minder goederentreinen over de Betuweroute rijden, omdat er een extra spoor tussen Emmerich en Oberhausen wordt aangelegd. Goederentreinen moeten gebruik maken van andere routes en via Venlo en Oldenzaal naar het oosten rijden. De werkzaamheden starten in 2015 en het derde spoor zal in 2022 klaar zijn. Tussen 2017 tot en met 2022 zijn gedurende één week per maand omleidingen nodig, de andere drie weken kunnen goederentreinen wel over de Betuweroute rijden.

Op 14 oktober 2014 stuurde staatssecretaris Mansveld een brief (zie ook de bijlage) naar de Tweede Kamer met daarin een aankondiging van een maatregelenpakket om de spoorgoederensector te compenseren. Het besluit capaciteitsverdeling wordt aangepast en er komt een compensatieregeling voor de goederenvervoerders.  

Vraag en antwoord-document over de aanleg van het derde spoor

Actuele informatie is beschikbaar op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu