KNV Spoorgoederenvervoer

KNV Spoorgoederenvervoer

De branchevereniging behartigt de belangen van de meeste in Nederland actieve spoorgoederenvervoerders en spooraannemers die in bezit zijn van een Nederlandse vervoersvergunning.

KNV Spoorgoederenvervoer

Per trein kunnen grote hoeveelheden goederen over lange afstanden worden vervoerd. Dat betekent minder vrachtverkeer op toch al drukke autowegen en minder congestie. Vanwege de relatief lage kosten, zijn veel delen van het Europese continent, voor wat betreft de grote goederenvolumes, in de eerste plaats van het spoor afhankelijk.

Als verlengstuk van de activiteiten in de Nederlandse havens is het spoorgoederennetwerk van groot belang voor de Nederlandse economie. Met de komst van de Betuweroute, een spoorlijn exclusief voor goederentreinen, werd dit belang verder onderstreept.

Duurzaam en veilig
Het vervoeren van goederen per spoor is bijzonder milieuvriendelijk: de CO2 uitstoot van één container vervoerd per spoor is 80% lager dan per vrachtauto. Aandrijving op de Betuweroute is volledig electrisch.
Daarnaast is het spoorgoederenvervoer uitermate veilig. Het spoor heeft slechts een beperkt aandeel (2%) in het totale transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. Aan dit spoorvervoer worden strenge veiligheidseisen gesteld. De wetgeving van Basisnet komt daar nog bovenop. Nederland is hiermee uniek in Europa.

Verenigd in KNV
De spoorgoederenvervoerders (inclusief vervoerende aannemers) in Nederland hebben zich verenigd binnen KNV. De zestien aangesloten leden onderhandelen via KNV over zaken zoals de toegangsovereenkomst tot het spoornetwerk, de spoorcapaciteit, CAO en veiligheid. Daarnaast stelt KNV Spoorgoederenvervoer op nationaal en op EU-niveau gezamenlijke standpunten ten aanzien van nieuwe wetgeving vast.

Vooruitzichten
De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer is voor Nederland sterk gekoppeld aan de havenoverslag. De ingebruikname van Maasvlakte II belooft een belangrijke nieuwe impuls voor verdere groei te betekenen. KNV benadrukt dat op Europees niveau een snelle harmonisering van regels en technische normen moet worden bewerkstelligd: daarmee kunnen belangrijke tijds- en kostenbesparingen worden behaald. Zolang er nog verschillen zijn in de nationale regelingen en technische specificaties voor spoorsystemen, blijft het problematisch voor treinen om over het gehele grondgebied van de Unie te kunnen rijden en kan er nooit daadwerkelijk geprofiteerd worden van een ruimte zonder binnengrenzen.

Actueel


Nieuws uit de sector

ProRail host van internationale conferentie over spoortarieven

06-03-2018 - Op 4 en 5 april vindt er een internationale spoorconferentie plaats in Amsterdam over de gebruikersvergoedingen op het Europese spoor. Wouter van Dijk...
Lees meer »