Privacy / Cookies

Privacyverklaring KNV

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. KNV verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens. KNV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. Onderstaand informeert KNV u over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Graag verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring KNV

 

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »