Informatie voor de pers

Voorlichting en Communicatie:

Mandy Smit (maandag, woensdag, vrijdag)

06 143 99 346 
m.smit@knv.nl

Monique Houlker (maandag, dinsdag, donderdag)

070 3 751 720
m.houlker@knv.nl
 

Persberichten

Pers

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »