Over ons

 

Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. KNV Taxi en Zorgvervoer, Busvervoer Nederland en KNV Spoorgoederen maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Missie

Koninklijk Nederlands Vervoer

De kwaliteit en efficiëntie van het beroepsvervoer van personen en goederen is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Nederland is gebaat bij veilig, snel en professioneel vervoer. Om blijvend aandacht te vestigen op het nationale en internationale belang van het beroepsvervoer, voert KNV een actieve lobby in de richting van overheden en volksvertegenwoordigers.

De centrale gedachte in deze lobby is het tot stand brengen van een duurzaam mobiliteitssysteem. De mobiliteitsproblematiek in Nederland en Europa vereist een integrale visie en aanpak, die alle vormen van vervoer met elkaar verbindt, waarbij iedere vorm optimaal wordt ingezet. Vanwege de groeiende economische en sociale interdependentie in Europa, is KNV van mening dat deze visie zich niet alleen tot Nederland mag beperken, maar over grenzen uitstrekt en daarmee grenzen doet vervagen. Het verdrag van Maastricht maakte vrij verkeer van personen en goederen mogelijk, wij streven er naar dat dit doel ook duurzaam wordt gerealiseerd.

Belangenbehartiging

KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren. Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Om de ledenbelangen daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

Ledenservice

Naast belangenbehartiging is ledenservice een van de primaire taken van KNV. De ledenservice vertaalt zich in het regelmatig organiseren van seminars, vergaderingen en informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, die afhankelijk van het onderwerp federatief of per sector worden georganiseerd, vormen een ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van vervoersondernemingen, industrie en politiek.

Leden van KNV ontvangen wekelijks de KNV-nieuwsbrief met daarin de meest actuele informatie over politiek, economie, juridische, sociale en internationale zaken. Tevens geeft KNV een magazine uit: 'Nederlands Vervoer'. Het vaktijdschrift voor het beroepspersonenvervoer (verschijnt vier keer per jaar) heeft een lange historie - het eerste nummer verscheen in 1948. Daarnaast kunnen de leden uiteraard voor vragen en diensten altijd terecht bij de verschillende afdelingen.

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »