Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

KNV ondersteunt de onderlinge samenwerking tussen openbaar vervoerondernemingen in Nederland. De openbaar vervoerbedrijven zijn als buitengewone leden binnen KNV verenigd. KNV voert het secretariaat voor branchorganisatie OV-NL.  

Openbaar Vervoer


Het secretariaat van OV-NL, de brancheorganisatie voor alle OV-bedrijven in Nederland, is per 1 juni 2017 ondergebracht bij KNV. Het KNV-team geeft inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan het werk van OV-NL, onder voorzitterschap van Pedro Peters. De belangen van de brede mobiliteitssector worden hiermee onder één (met VNO-NCW gedeeld) dak samengebracht, met als doelstelling: meer verbinding en samenhang in het Nederlandse vervoerslandschap.

Het bestuur van OV-NL bestaat uit: Jaap Bierman (HTM), Pedro Peters (voorzitter), Roger Van Boxtel (NS) en Cees Anker (Keolis).

KNV ondersteunt verder een veelheid aan samenwerkingsactiviteiten, die onder meer betrekking hebben op kaartverkoop, abonnementen, concessiegrensoverschrijdende tarieven en voordeelkortingen, en de opleiding van ambtenaren met opsporingsbevoegdheid (BOA’s).

Actueel


Nieuws uit de sector

Al het openbaar vervoer voortaan in de Malietoren

28-09-2017 - De branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) is per 1 juni 2017 gehuisvest bij Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in de Haagse Malietoren....
Lees meer »


P.G. (Pedro) Peters
Voorzitter OV-NL
drs. A.J. (Arjan) Vaandrager
Secretaris KNV Openbaar Vervoer
KNV Organisatie »