Openbaar Vervoer CAO

Klik hier voor de CAO Openbaar Vervoer 2014-2015

Hierin staan ondermeer beschreven:

De collectieve arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst
Werktijden
Loonschalen
Salaris
Functiewaardering
Toelagen
Toeslagen
Vergoedingen
Ziekte
Ongeval
Overlijden
Vakantie
Verlof
Verplichting van de werknemer
Plichtsverzuim
Disciplinaire maatregelen
Overige bepalingen
Chauffeur personenauto

Voor toegang tot het Sharepointplatform van VCSA, klik hier.

P.G. (Pedro) Peters
Voorzitter OV-NL
drs. A.J. (Arjan) Vaandrager
Secretaris KNV Openbaar Vervoer
KNV Organisatie »