Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

KNV ondersteunt de onderlinge samenwerking tussen openbaar vervoerondernemingen in Nederland. De openbaar vervoerbedrijven zijn als buitengewone leden binnen KNV verenigd.  

Openbaar Vervoer

De openbaar vervoersector in Nederland is in de afgelopen jaren geliberaliseerd. Tegelijkertijd werden bevoegdheden stap voor stap gedecentraliseerd, van nationale overheid naar provinciën en stadsregio’s. Ook krijgt de samenwerking tussen autoriteiten en de vervoersbedrijven een nieuwe structuur. Gedurende dit transitieproces is besloten de KNV sectorvereniging voor het OV op te heffen en de vervoerbedrijven als buitengewone leden binnen KNV te verenigen.

In die hoedanigheid ondersteunt KNV een veelheid aan samenwerkingsactiviteiten, die onder meer betrekking hebben op kaartverkoop, abonnementen, concessiegrens overschrijdende tarieven en voordeelkortingen en de opleiding van ambtenaren met opsporingsbevoegdheid (BOA’s). KNV is aandeelhouder van de onderneming Vervoerbewijzen Nederland B.V. (VBN), die de distributie van de strippenkaart decennialang heeft verzorgd en die in 2012 de verdeling van opbrengsten uit abonnementen uitvoert.

Actueel


Nieuws uit de sector

Public transport will remain the backbone of cities

29-04-2016 - On the 28th and 29th of April 2016 the UITP conference ‘New Trends in Mobility’ took place in The Hague, under the high p...
Lees meer »


ir. A.J. Toet
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
drs. A.J. Vaandrager
Secretaris KNV Openbaar Vervoer
KNV Organisatie »