KNV: Duurzame mobiliteit lijdt onder Lenteakkoord

Geplaatst op 17-05-2012

KNV is buitengewoon teleurgesteld in de crisismaatregelen en vreest de gevolgen voor duurzame mobiliteit. Niet alleen de belastingvrijstelling voor het woon-werk verkeer per auto, maar ook de aftrek voor het werkverkeer met het OV zal worden afgeschaft. Verder verdwijnt het lagere accijnstarief voor de zogenaamde rode diesel, de brandstof die onder andere gebruikt wordt in treinen en in de landbouw.

KNV-directeur Ad Toet is ervan overtuigd dat beide maatregelen een schadelijk effect op duurzame mobiliteit zullen hebben: “Dit is een verre van groene lente. De voorgestelde crisismaatregelen doen denken aan paniekvoetbal. Er is niets mis met bezuinigen, maar hier wordt de lange termijn uit het oog verloren. Liever had KNV gezien dat het rekeningrijden werd benut om de lasten eerlijker te verdelen.”

Belasting op reiskostenvergoeding
Ruim een half miljoen mensen maakt dagelijks gebruik van het openbaar vervoer om van en naar hun werk te reizen. De voorgestelde extra belasting op reiskostenvergoeding moet worden betaald door henzelf of door hun werkgevers. De coalitie hanteert het argument dat de maatregel ertoe zal leiden dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen, hetgeen milieuwinst zou opleveren. Of dat effect daadwerkelijk optreedt is zeer de vraag. Wat al langer met zekerheid te zeggen is, is dat de milieudruk veroorzaakt door OV-forenzen aanzienlijk lager is dan die van autorijders. Het wekt verbazing dat ondanks de duidelijke milieuvoorsprong van de OV-gebruikers, beide groepen even hard zullen worden getroffen. Het is wat KNV betreft evident dat een aanmerkelijk gunstiger milieueffect kan worden bereikt door het woon-werkverkeer met het OV fiscaal aantrekkelijker te maken.

Rode diesel
Door het schrappen van het lagere accijnstarief stijgen de kosten met zo’n 20 eurocent per liter. De maatregel levert voor het spoorvervoer, op lijnen waar elektrische energie niet beschikbaar is, zo’n 15 miljoen euro per jaar aan extra kosten op. Vooral het duurzame spoorgoederenvervoer en het openbaar vervoer in de provincies Friesland, Groningen, Gelderland en Limburg krijgen daarmee te maken. Jaren geleden golden voor de zogenaamde rode diesel niet dezelfde milieunormen als voor de dieselbrandstof die werd gebruikt in wegverkeer. Mogelijkerwijs is daarom nu ten onrechte de indruk ontstaan dat rode diesel niet groen zou zijn.

Rekeningrijden
Onder het vorige kabinet is hard gewerkt aan de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit (of: rekeningrijden). Het belangrijkste argument om het project in 2010 stil te leggen was de technische complexiteit van het systeem. Maar dankzij de inmiddels gevorderde techniek zou het systeem nu al aanzienlijk goedkoper kunnen worden gerealiseerd. KNV pleit behalve voor een meer doordachte lange termijnvisie inzake duurzame mobiliteit, ook voor eerlijk betalen voor mobiliteit: met het invoeren van rekeningrijden worden beiden bewerkstelligd.

Lees ook: KNV teleurgesteld in begrotingsakkoord (BNR)

Lees ook: Veel kritiek op akkoord vijf partijen (Limburger)

Lees ook: KNV vreest gevolgen duurzame mobiliteit (de Telegraaf)

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »

Aankomende evenementen

04feb
KNV Nieuwjaarsreceptie 2019
Maandag 4 februari 16.00u - 18.30u Nieuwe of Litteraire Sociƫteit De Witte Plein 24 2511 CS Den Haag