Erkenning rol touringcar als probleemoplosser, maar Mobility Package EU schiet op punten nog tekort

Geplaatst op 14-11-2017

Koninklijk Nederlands Vervoer verwelkomt de tweede reeks voorstellen van het mobiliteitspakket van de Europese Commissie, waarin het touringcarvervoer wordt aangewezen als de schoonste en meest efficiënte vorm van vervoer. Helaas kent het pakket ook voorstellen die de keuze voor het duurzame touringcarvervoer tegenwerken, zoals congestieheffingen.

KNV en de internationale belangenorganisatie IRU zullen de komende maanden benutten om (Europese) parlementsleden en overheden te bewegen om de voorstellen verder te verbeteren.

KNV Busvervoer beoordeelt de Europese plannen die leiden tot het versterken van de concurrentiepositie van het busvervoer door het verder liberaliseren van markten, de vermindering van de administratieve lasten en de garantie van niet-discriminerende toegang tot multimodaal personenvervoer als zeer positief.

Groene en sociale kampioen
Ook juicht KNV het toe dat de Commissie inziet dat een volumestijging van 7% in het touringcarvervoer - ten koste van andere modaliteiten (zoals vliegtuig of eigen auto) - resulteert in een verlaging van maatschappelijke kosten. Zo dalen de CO2-kosten met 180 miljoen euro, is er een reductie van de kosten van luchtvervuiling met 500 miljoen euro en worden de kosten van ongevallen met 2,8 miljard euro verlaagd. Naast positieve gevolgen voor het milieu en veiligheid is er ook nog sprake van een sociale bonus: volgens de Commissie neemt door het langeafstanden busvervoer mobiliteit voor kansarme sociale groepen ook toe, met maar liefst 130 miljard passagierskilometers.

Carlo Cahn, secretaris van KNV Busvervoer: "Dit voorstel toont aan dat de Commissie het belang van het touringcarvervoer en de ecologische en sociale voordelen daarvan erkent. Europese wetgevers en nationale overheden moeten nu doorpakken en eveneens de voordelen van een sterke bussector erkennen. Dit kunnen ze doen door de obstakels weg te nemen die het de branche moeilijk maken om efficiënte service te verlenen, zoals een wirwar aan tol-, btw-, en weggebruikersregelingen, of archaïsche formulieren waarvan het nut de meeste lidstaten ontgaat. Ook de congestieregelingen voor bussen, waar de Commissie vooralsnog niet aan tornt, zijn vreemd tegenstrijdig: één bus haalt gemiddeld dertig auto’s van de weg! Het zou logischer zijn om bussen daarvan vrij te stellen of kortingen te geven.”

Concurrentie, maar niet over de rug van de passagier
IRU en KNV erkennen dat de gewenste verdere liberalisering van het intercitybus- en touringcarvervoer gepaard moet gaan met de garantie dat diensten die van groot publiek belang zijn beschermd blijven. Tegelijk is KNV blij met het feit dat de commissie de deur opent naar meer onderaanbesteding in het openbaar vervoer.
Meer intercityvervoer is goed voor de keuzevrijheid van de reiziger. Tegelijkertijd mag toenemende concurrentie tussen de modaliteiten de belangen van passagiers niet schaden. Volgens KNV en IRU is daarvoor een robuust, maar simpel raamwerk aan spelregels nodig, dat objectief en door alle lidstaten op dezelfde wijze gecontroleerd wordt.

Alternatieve brandstoffen
KNV verwelkomt ten slotte het initiatief dat de Commissie neemt op het gebied van verdere vergroening van de wagenparken. Alternatieven zoals CNG, LNG, waterstof en elektriciteit zijn nodig, maar wat nog ontbreekt is de financiële prikkel voor exploitanten om in nieuwe technologieën te investeren én een concrete toezegging van de lidstaten om de vereiste infrastructuur te ontwikkelen. Ook is het onverstandig om een sector die qua duurzaamheid voorloopt als eerste uit binnensteden te weren. Om te kunnen concurreren met bijvoorbeeld de luchtvaart, waarin geen btw, accijns of serieuze milieuheffing wordt geheven maar wel sprake is van Europese steun, is actieve steun onontbeerlijk.