KNV reactie Prinsjesdag 2017: Blij met economische groei, zorgen over uitvoerbaarheid van beleid

Geplaatst op 19-09-2017

KNV is blij dat de economie hard groeit. Dat betekent meer mobiliteit en dat is goed voor de vervoerssector. Daar is wel extra infrastructuur voor nodig. Jammer dat daar nog geen extra begroting voor is ingepland - maar wat niet is, kan nog komen.

KNV is bezorgd over het feit dat er in de Troonrede niets te lezen is over de uitvoerbaarheid van beleid. Voormalig formateur Tjeenk Willink waarschuwde in zijn eindverslag aan de Kamer voor de ‘onuitvoerbaarheid van nieuw beleid’. De wezenlijke gevolgen van jarenlange bezuinigingen op het overheidsapparaat laten sporen - en veel boosheid - na bij ondernemers. Terwijl de regeldichtheid alleen maar toenam, werden capaciteit en deskundigheid in ministeries en inspecties weggesaneerd. Voor de mobiliteitssector had dat veel kostbare consequenties: de averechtse gevolgen van de WWZ, veel te dure vergunningen, het weigeren om nutteloze documenten af te schaffen. De complexiteit van de spoormarkt en aanbestedingssystemen vereisen steeds deskundiger staf bij zowel overheid als bedrijfsleven. KNV hoopt dat het toekomstige kabinet de balans tussen regelzucht en deskundige capaciteit bewaakt.

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »