KNV: Spoorgoederenvervoer is een veilige modaliteit, maak van Nederland geen eiland

Geplaatst op 16-06-2017

Staatssecretaris Dijksma kondigde tijdens de presentatie van haar verslag over Basisnet 2016 en haar plannen om van Basisnet ‘toekomstbestendig’ te maken, onder meer aan dat zij spoorgoederenvervoerders eventueel wil gaan verplichten om via andere routes te rijden, omdat in Basisnet gestelde risicoplafonds op sommige routes worden overschreden.

 Aan de belangrijkste goederenlijn van Nederland, de Betuweroute, wordt momenteel onderhoud verricht. Werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer voor het Spoorgoederenvervoer waarschuwt in het geval van gedwongen herroutering voor een verslechtering van de concurrentiepositie en mogelijke verlies van goederenstromen naar het buitenland. De sectororganisatie verwacht van de staatsecretaris dat eventuele extra kosten voor vervoerders geheel worden gecompenseerd.

Verschuiving naar andere modaliteiten
De huidige veiligheid van het spoorvervoer van chemische stoffen staat buiten kijf, zo bevestigden zowel Dijksma als onderzoekers Berenschot/Anteagroup nogmaals. Zowel de noodzaak van een veilig spoor als de maatregelen van Basisnet (het instrument waarmee Rijksoverheid extra eisen stelt aan het goederenvervoer van chemische stoffen, bovenop de Europese wetgeving) worden door KNV Spoorgoederenvervoer onderschreven.

Spoorvervoerders vrezen echter dat een mogelijke herroutering van treinen de concurrentiepositie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer zal raken. Hoewel de precieze inhoud van het door de staatssecretaris aangekondigde voorstel nog onduidelijk is, is zeer wel voor te stellen dat een dergelijke ombuiging tot operationele complicaties en hogere kosten leidt. Andersoortige modaliteiten, en vooral de buitenlandse havens, profiteren daarvan. Ook niet ondenkbeeldig is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zich deels zal verplaatsen naar de (drukke) Nederlandse wegen. Ongewenste ontwikkelingen, ook voor de bij uitstek zelf zo toekomstbestendige - want meest duurzame - spoorgoederenvervoersector. Een routeringsbesluit zou niet mogen leiden tot extra kosten voor de verladers, vervoerders en industrie, meent KNV.

Geen eiland
KNV Spoorgoederen voorzitter Aart Klompe: “Vervoerders dragen graag en al lange tijd bij aan de uitvoering van veiligheidsmaatregelen. Maar Nederland mag in dit opzicht geen eiland worden. Nagenoeg alle spoorgoederenondernemingen zijn dochterondernemingen van internationale organisaties. Zij begrijpen alle extra maatregelen in Nederland niet. Vervoerders doen er immers al alles aan om het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te maken. We zijn bereid om mee te werken aan Dijksma’s plannen, maar herroutering zal door extra inzet van mensen en materieel leiden tot hogere operationele kosten bij vervoerders. De prijsprikkels waarover wordt gesproken, bieden maar een beperkte compensatie. Extra kosten zijn nadelig voor de concurrentiepositie van deze veilige en bovendien uitermate klimaatvriendelijke vorm van goederenvervoer en verdienen het daarom om geheel gecompenseerd te worden.”

Lees ook de gezamenlijke reactie van CTGG