Taxisector zet krachtig in op vooruitgang

Geplaatst op 30-05-2017

Tijdens het Taxi Jaarevent van ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi- en Zorgvervoer, dat op woensdag 31 mei plaatsvindt, staan de mobiliteitsontwikkelingen van de toekomst centraal. Middels het bevorderen van verbreding, verbetering en vernieuwing van het taxi-vak, speelt KNV Taxi- en Zorgvervoer al geruime tijd in op diverse veranderingen in het mobiliteitslandschap. Inmiddels worden de toekomstvisies van weleer door een aanzienlijke hoeveelheid ondernemers in de praktijk gebracht. Onder de noemer ‘Taxi Moving Forward’, is er tijdens het jaarevent 2017 onder meer aandacht voor ‘het nieuwe aanbesteden’ in het zorgvervoer, de samenwerking tussen taxi- en openbaar vervoer, het centraal stellen van de klant en het elektrisch rijden. Het nauw met de sector verbonden Mercedes-Benz is zowel gastheer als hoofdsponsor van het evenement.

Aanbesteden nieuwe stijl: kwaliteit telt
Het zorgvervoer (goed voor bijna 75% van de taximarkt), kampt al enkele jaren met bezuinigingen en de desastreuze gevolgen van aanbestedingen die vooral op basis van prijs worden gegund. Zowel de veelal kwetsbare gebruikers als de taxibranche worstelen met de consequenties van kwaliteitsuitholling. De ontwikkelingen leidden tot een kaalslag in de sector: aan het bestaan van 136 (familie)bedrijven en aan 4.512 dienstverbanden kwam een einde.
Begin dit jaar introduceerde KNV Taxi - en Zorgvervoer samen met betrokken partijen een modelbestek voor vervoersaanbestedingen. Het voorbeelddocument, bedoeld als handreiking aan opdrachtgevers, hanteert kwaliteit en klanttevredenheid als belangrijke uitgangspunten. KNV Taxi - en Zorgvervoer constateert met vreugde dat de eerste gemeenten het modelbestek inmiddels hebben opgepikt.
Vanuit dezelfde achtergrond lanceerden de KNV-taxiondernemers vorige week met steun van sociale partners FNV en CNV de website van het AanbestedingsInstituut Mobiliteit (AIM). Deze instantie verzorgt advies op maat over aanbestedingen, met als uitgangspunt de klant en de kwaliteit van vervoer. Tijdens het Taxi Jaarevent verzorgen modelbestekbeheerder CROW en de gemeente Heereveen een update rondom de aanbestedingsproblematiek.

Taxi: wezenlijk onderdeel van mobiliteitstoekomst
Tegelijkertijd is er tijdens het Taxi Jaarevent ruimschoots aandacht voor de taxi in een breder perspectief. KNV voorzitter Bertho Eckhardt is voorstander van een intensievere samenwerking tussen sectoren: “De mobiliteitseisen van de toekomst vragen om een ingrijpend andere benadering: mobiliteit wordt meer en meer een dienst. Zowel overheid als sector moeten het vraagstuk van optimale mobiliteit meer integraal, meer in samenspraak en afstemming met elkaar aanpakken.” Connexxion kent die materie als geen ander en schetst tijdens het event de stand van zaken rond de integratie van taxi en OV.
Bertho Eckhardt: “We moeten nu echt vooruit. Het vervoer van de toekomst is groen en vraaggestuurd. Switchen tussen vervoersvormen moet moeiteloos kunnen. Vanwege haar flexibiliteit is de taxi bij uitstek in staat om de laatste kilometers in te vullen. Maar ook om het openbaar vervoernetwerk waar nodig te ondersteunen. In september komt het ministerie van Infrastructuur en Milieu met een actieprogramma voor de integratie van taxi en OV. Een grote stap in de goede richting”.

KNV is een van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie. Deze vervoerscoalitie is in het leven geroepen om de door de sector breed gevoelde urgentie van optimalisering en noodzakelijke vergroening van de Nederlandse mobiliteit samen met een nieuw kabinet te realiseren.