Nieuw Aanbestedingsinstituut Mobiliteit voor beter zorgvervoer

Geplaatst op 23-05-2017

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi- en zorgvervoer en vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen willen de negatieve prijs-en kwaliteitsspiraal in het zorgvervoer doorbreken. Zij hebben daarom de handen ineen geslagen en het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) opgericht. Het AIM wil de kwaliteit van het aanbesteden en inkopen van vervoer voor WMO-gerechtigden, leerlingen in het speciaal onderwijs, zieken en cliënten van zorginstellingen verbeteren.

Doelstelling

“Het door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerde onderzoek ‘De vloek van de winnende taxi’ maakt duidelijk dat in het zorgvervoer al geruime tijd een ware kaalslag aan de gang is. Vervoersbedrijven schrijven structureel te laag in bij aanbestedingen. Hierdoor loopt de kwaliteit van het vervoer terug, komen arbeidsvoorwaarden onder druk te staan en verslechtert de financiële positie van de vervoerders en haar werknemers steeds verder”, aldus Minke Jansma van FNV Taxi. Afgelopen drie jaar gingen 136 taxibedrijven failliet en werden 4.512 dienstverbanden beëindigd. Voornaamste oorzaak is het aanbesteden tegen bodemprijzen door gemeenten en zorginstellingen. Het AIM wil verandering brengen in deze situatie. Vervoersbedrijven die willen investeren in goed materieel, een goede organisatie, goed personeelsbeleid en een goede dienstverlening moeten meer de ruimte krijgen. Dat komt de continuïteit en kwaliteit van het vervoer ten goede. In het belang van de klant, vervoerder en werknemer en daarmee dus ook in het belang van de opdrachtgever.

Aanpak

Het AIM wil namens de branche een gesprekspartner zijn voor opdrachtgevers. Het AIM kan op brede steun rekenen vanuit sociale partners en gebruikersorganisaties. Daardoor kan het AIM in gesprekken met opdrachtgevers duidelijk aangeven wat in de ogen van de branche belangrijk is om tot een goede aanbesteding van vervoer te komen. “De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen: via de website www.ai-mobiliteit.nl en via mailings maken we bekend wat werkgevers en werknemers belangrijke thema’s vinden. Daarnaast zoeken we gericht contact met opdrachtgevers waarvan we weten dat ze binnenkort aan de slag zullen gaan om het bestek op te stellen voor een nieuwe aanbesteding. En we beoordelen alle bestekken die door opdrachtgevers in de markt worden gezet. Deze inhoudelijke aanbevelingen delen we met de opdrachtgever en publiceren we vervolgens op onze website”, aldus Hubert Andela van KNV Taxi- en zorgvervoer.

Adviesraad van gebruikers

In het bestuur van het AIM hebben sociale partners zitting. Voor het AIM is de kwaliteit van het vervoer waarbij de gebruiker centraal staat een belangrijk uitgangspunt. Daarom wordt er hard gewerkt om binnen het AIM een Adviesraad van gebruikers in te richten. “Een brede adviesraad binnen het AIM is een goede vorm om de ervaringskennis en expertise in te brengen vanuit het reizigersperspectief van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer, zoals Valys, het leerlingenvervoer, het Wmo-vervoer, etc.”, aldus een woordvoerder van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.