SWOV: Touringcar veiligste vorm van personenvervoer over de weg

Geplaatst op 02-02-2017

  De touringcar is de veiligste vorm van personenvervoer over de weg. Dat blijkt uit onderzoek dat brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV Bus) liet uitvoeren door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). KNV ervaart de uitkomsten als een prettige steun in de rug. Het sterkt de brancheorganisatie in haar ambitie om de touringcar verder onder de aandacht brengen als groenste, efficiëntste, en nu ook veiligste wijze van personenvervoer over de weg. KNV overhandigt de onderzoeksresultaten vandaag tijdens haar nieuwjaarsreceptie aan staatsecretaris Dijksma.

De SWOV onderzocht de betrokkenheid van de touringcar bij het totaal aantal doden en gewonden in het verkeer. Uit het onderzoek blijkt dat het risico om als passagier van een bus - touringcars en OV-bussen - te overlijden, factor 15 kleiner is dan in een auto. Voor wat betreft gewonden is er zelfs een factor 17 verschil.

Tonnie Hodes, voorzitter van KNV Busvervoer, is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. ‘Dit bevestigt de brede inzetbaarheid van de touringcar. Naast flexibel en duurzaam is de touringcar ook nog eens reuze veilig. Omdat een touringcar gemiddeld dertig personenauto’s van de weg haalt, komt daar nog bij dat het ook rustiger, en dus veiliger, wordt op de weg. Om die reden is de touringcar bij uitstek geschikt om de knellende capaciteit in stedelijke gebieden op te vangen, of een bijdrage te leveren aan het tegengaan van congestie. Natuurlijk blijft de branche zich inspannen om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. KNV verwacht dat de uitkomsten van dit rapport overheid en gebruikers zullen overtuigen om vaker te kiezen voor de touringcar bij het maken van mobiliteitskeuzes.’

A.J.J. Hodes
Voorzitter KNV Bus
Mr. C. Cahn
Secretaris KNV Bus
KNV Bus organisatie »

Aankomende evenementen

05okt
Inschrijven: KNV Bus: Themabijeenkomst crisismanagement
Datum: donderdag 5 oktober 2017 Tijd: inloop vanaf 15.30 uur Start bijeenkomst en welkomstwoord door de voorzitter: 16.00 - 16.45 uur Presentatie door Nico Kaptein: 16.45 – 17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen: 17.15 – 17.30 uur Aansluitend een borrel: 17.30 – 18.30 uur Locatie: Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52 te Zeist

12okt
Donderdag 12 oktober 2017 - Taxi Expo 2017
Taxi Expo is hét jaarlijkse beurs-evenement voor de taxibranche. Dit jaar vindt de zesde editie van het Nationaal Congres Contractvervoer plaats. Taxi-aanbestedingen staan centraal bij dit congres, wat onderdeel is van Taxi Expo 2017. Diverse topsprekers nemen de congresdeelnemers mee in hun oplossingen voor betere aanbestedingen in het Doelgroepenvervoer. Registratie is geopend! KNV leden ontvangen een speciale korting voor het congres! Vraag ernaar via knvtaxi@knv.nl