Bussector sluit nieuwe cao af

Geplaatst op 10-11-2016

KNV Bus heeft samen met vakorganisaties  FNV Toer en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe Cao 2017/2018. Het resultaat is inmiddels positief voorgelegd aan zowel de leden van KNV als aan de achterban van FNV en CNV. Zowel de leden van de vakbonden als de leden van KNV hebben zich uitgesproken voor de nieuwe cao. De nieuwe Cao is voor algemeen verbindend verklaring (avv) voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken.

Er is overeenstemming over een nieuwe Cao arbeidsvoorwaarden voor iets meer dan twee jaar (20-11-2016 t/m 31-12-2018). Overeengekomen is om per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 1,1% door te voeren en op 1 januari 2018 nog eens 1,1%. Voor werkgevers wordt de loonstijging vanaf oktober 2017 deels opgevangen door een verlaging van de FSO premie met 0,21%.

De op basis van de wet verruimde afspraken over seizoenswerk worden opgenomen in de Cao. Dit betekent dat chauffeurs, monteurs en wagenwassers in de sector kunnen werken op een seizoenscontract voor maximaal negen maanden waarna een tussenpoos van tenminste drie maanden nodig is, in plaats van de wettelijk voorgeschreven periode van meer dan zes maanden, zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Als gevolg hiervan komt de eerdere Cao bepaling waarbij vier tijdelijke contracten in vier jaar tijd konden worden gegeven te vervallen.  

In verband met wettelijke eisen wordt de Cao verder vereenvoudigd doordat alleen nog sprake is van één contractvorm, te weten een urencontract van tenminste 52 uur per jaar. De Mup-overeenkomsten, met de daarbij behorende beperkingen, komen als gevolg daarvan te vervallen.

Vanaf oktober 2017 zal controleorgaan STO ophouden te bestaan. De FSO-premie zal hierdoor worden verlaagd en een deel van de vrijkomende premie zal benut worden om budget beschikbaar te stellen voor een nog aan te wijzen onafhankelijke organisatie die uitsluitend zal gaan controleren bij gerede en feitelijke twijfel over cao-naleving door een bedrijf. Dat betekent dat controles slechts nog persoonsgericht en op basis van individuele klachten zullen plaatsvinden. Controles zullen zich beperken tot de arbeidsvoorwaarden van de medewerker(s) waar de klacht betrekking op heeft.

De jaaruren- en spaarurenregeling zal breder in de organisatie gebruikt kunnen worden. Dit geldt echter niet voor P&O-functionarissen of functies in de boekhouding.

Aan een zieke werknemer die de AOW-leeftijd bereikt heeft behoeft nog slechts één jaar loon in plaats van 2 jaar te worden doorbetaald.

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »

Aankomende evenementen

12jun
Transports Publics 2018
Transports Publics 2018 de grootste Europese mobiliteitsbeurs van 12 t/m 14 juni 2018 in Paris Porte de Versailles (Frankrijk) Voor beursinformatie en de aanvraag van toegangsbadges: www.transportspublics-expo.com Informatie in Nederland: Promosalons Nederland, tel. 020-4620020, e-mail: info@promosalons.nl