Touringcarsector sluit nieuwe CAO voor seizoensarbeid

Geplaatst op 22-08-2016

Werkgeversorganisatie voor het touringcarvervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), is verheugd over de nieuwe CAO voor seizoenswerkers die werkgevers en werknemers in de touringcarsector hebben afgesloten.

De nieuwe CAO biedt een oplossing voor de seizoenspiek. Vanaf april tot half oktober is er binnen de touringcarsector volop werk - in de overige maanden veel te weinig. Gedurende de wintermaanden staan veel bussen stil en zijn chauffeurs genoodzaakt ander werk te zoeken, of komen terecht in de WW.

Dankzij de nieuwe CAO kunnen seizoenschauffeurs, seizoensmonteurs en seizoenswagenwassers opeenvolgende contracten krijgen voor negen maanden, met steeds een onderbreking van meer dan drie maanden. Met toestemming van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt daarmee afgeweken van de hoofdregel in de Wet Werk en Zekerheid. Daarin is namelijk bepaald dat de keten van contracten ‘voor bepaalde tijd’ pas wordt onderbroken in geval van een tussenpoos van meer dan zes maanden.

Winst voor werkgevers en werknemers
De invoering en uitwerking van de nieuwe WWZ wordt door KNV al lange tijd nauwlettend in de gaten gehouden. De werkgeversorganisatie heeft met succes geijverd voor aanpassing van maatregelen die in de praktijk negatieve gevolgen hadden voor de werkzekerheid.
“Die tussenpoos van meer dan zes maanden was echt te lang voor de touringcarsector”, aldus Huib Elshout, voorzitter van de werkgeversdelegatie van KNV Bus. Vanwege die lange periode vertrokken chauffeurs naar een andere werkgever, of soms zelfs naar een andere sector, zoals het vrachtvervoer. “Met deze CAO zorgen we voor een langdurige relatie tussen bedrijf en werknemer. Dat zorgt voor meer werkzekerheid op de lange termijn voor seizoenskrachten in de touringcarsector.”

De CAO voor seizoenswerk vormt feitelijk een aanvulling op de bestaande CAO en is gesloten door werkgeversorganisaties KNV Bus, AltroVia en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Toer. De nieuwe CAO Seizoenswerk heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 31 december 2016, en zal daarna in het voorkomende geval geïntegreerd worden in een nieuwe nog te sluiten Arbeidsvoorwaarden CAO.

A.J.J. Hodes
Voorzitter KNV Bus
Mr. C. Cahn
Secretaris KNV Bus
KNV Bus organisatie »

Aankomende evenementen

05okt
Inschrijven: KNV Bus: Themabijeenkomst crisismanagement
Datum: donderdag 5 oktober 2017 Tijd: inloop vanaf 15.30 uur Start bijeenkomst en welkomstwoord door de voorzitter: 16.00 - 16.45 uur Presentatie door Nico Kaptein: 16.45 – 17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen: 17.15 – 17.30 uur Aansluitend een borrel: 17.30 – 18.30 uur Locatie: Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52 te Zeist

12okt
Donderdag 12 oktober 2017 - Taxi Expo 2017
Taxi Expo is hét jaarlijkse beurs-evenement voor de taxibranche. Dit jaar vindt de zesde editie van het Nationaal Congres Contractvervoer plaats. Taxi-aanbestedingen staan centraal bij dit congres, wat onderdeel is van Taxi Expo 2017. Diverse topsprekers nemen de congresdeelnemers mee in hun oplossingen voor betere aanbestedingen in het Doelgroepenvervoer. Registratie is geopend! KNV leden ontvangen een speciale korting voor het congres! Vraag ernaar via knvtaxi@knv.nl