Beleidsplan KNV Bus

Geplaatst op 20-05-2016

Bent u benieuwd hoe touringcarondernemers kijken naar de ontwikkelingen in hun sector? Wat de komende jaren de speerpunten zijn van de werkgevers in het touringcarvervoer? KNV Bus heeft hiertoe haar speerpunten gepubliceerd in het beleidsplan 'Groeiend over grenzen 2016-2020'. Hierin vindt u de visie van de werkgevers, verenigd in KNV Bus, op de toekomst van de sector.

Het beleidsplan van KNV Bus is gericht op toekomst, op de korte en middelange termijn. Het plan kan daarom niet zonder een visie op diezelfde toekomst. Hieronder vindt u hoe de branche er volgens de werkegevers in 2026 uit zou moeten zien.

Visie 2026

Alle soorten reizen per bus worden in Nederland positief gewaardeerd. En niet alleen door ouderen maar door alle leeftijden en doelgroepen. De touringcarsector neemt dan ook een vooraanstaande positie in binnen het collectief personenvervoer. Het reizen per touringcar is flink gegroeid ten opzichte van de duurdere treinreizen en ook ten opzichte van het omslachtige reizen per vliegtuig. Nederland is een van de belangrijkste hubs geworden als het gaat om busreizen door Europa.

Een touringcar is het equivalent van 30 personenauto’s. Het gevolg is een zeer lage milieubelasting per reizigerskilometer. Maar dat niet alleen: de Nederlandse touringcarsector is koploper als het gaat om duurzame oplossingen die in nauwe samenwerking met de leveranciers in de praktijk getest en toegepast worden. Schoon aangedreven en stille bussen vormen de meerderheid van het wagenpark. Uitgebreide reis- en routeinformatie en entertainment zijn standaard voorhanden voor passagiers. Het wordt algemeen erkend: de touringcar is comfortabel, flexibel, goed voor het milieu, veilig en niet duur.

Zowel zelfstandig, als in nauwe samenwerking met de OV-bedrijven, pakt de touringcarsector haar maatschappelijke rol in het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Daartoe worden forenzen en scholieren in grote getale vervoerd en wordt het treinverkeer bij uitval ondersteund. Autobezit is in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. Mede daarom wordt het vervoer tussen steden, in concurrentie met de NS, aangeboden in luxe touringcars.

Touringcarbedrijven hebben professionaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Bedrijven werken nauw samen met elkaar en met andere spelers in de reiswereld. Innovatieve ondernemers boren nieuwe markten aan en in 2026 is er sprake van een gelijkmatige spreiding van werk gedurende het gehele jaar. Chauffeurs zijn goed opgeleid en het beroep van touringcarchauffeur staat hoog in aanzien. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs is aanzienlijk gedaald en er heerst rust op de arbeidsmarkt.

Voor een concrete vertaling van de visie verwijzen we u graag naar ons beleidsplan.