Benut de busbaan beter: laat ook de touringcar toe

Geplaatst op 18-04-2016

Touringcars toestaan om over de busbaan te rijden levert aanzienlijke (tijd)winst op. Dat is de uitkomst van een recente proef van Rijkswaterstaat en brancheorganisatie KNV Bus. Hoewel de touringcar in bepaalde gevallen dezelfde maatschappelijke functie vervult als een lijnbus, moeten - veelal volledig bezette - touringcars toch aansluiten in de file.

Zelfs als er sprake is van veelvoorkomende files, wordt het touringcars die worden ingezet als vervoermiddel voor schoolgaande kinderen, niet toegestaan om over de busbaan te rijden. De vrij liggende busbaan mag uitsluitend gebruikt worden door - vaak veel minder goed gevulde – openbaar vervoerbussen. De uitkomsten van het experiment op de N44/A44 wijzen uit dat wanneer touringcars de busbaan gebruiken, ze eerder op de plaats van bestemming zijn, zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. En dat is, behalve voor de leerlingen, ook goed nieuws voor het milieu.

Maatschappelijk voordeel én milieuwinst
De touringcarondernemers Beuk en Brouwer namen beiden deel aan de proef, die werd afgelegd op de drukke rijksweg van Den Haag naar Wassenaar. Hun touringcars vervoeren op dat traject leerlingen van diverse internationale scholen. Ze staan echter dagelijks in de file, en de leerlingen ondervinden daar hinder van. Monique Beuk van Koninklijke Beuk, ziet graag dat het medegebruik van de busbanen vaker toegepast wordt: “Laten we wat betreft de busbaan niet langer denken in openbaar of besloten busvervoer, maar in collectief personenvervoer. Er is tijdswinst te behalen. Pas wanneer collectief reizen sneller kan dan individueel reizen, dienen we een veel groter doel, namelijk een enorme besparing in de uitstoot van voertuigen. In het kader van het programma ‘Beter benutten’ is het gedeeld gebruik van busbanen een eerste stap die daadwerkelijk en aantoonbaar invulling zou geven aan diezelfde kreet.”

Een aantrekkelijk touringcarvervoer is ontegenzeggelijk gunstig voor het milieu. De bezettingsgraad van een touringcar is namelijk altijd zeer hoog. Met één volle touringcar wordt de CO2-uitstoot van 30 personenauto’s bespaard. Touringcars kunnen daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzame mobiliteitsdoelstellingen van overheden leveren. Momenteel staan wegbeheerders (provincies en gemeenten) het touringcars vrijwel nergens toe om gebruik te maken van de busbaan. Kilometers asfalt blijven onderbenut. Of een frequenter gebruik van de touringcar zelfs tot filevermindering kan leiden, is een stelling die door KNV nog nader zal worden onderzocht. De prominenter rol die de touringcar binnen het toekomstig mobiliteitsnetwerk zou moeten innemen, wordt beschreven in het beleidsplan van KNV Bus, ‘Groeiend over Grenzen’.

Vervolgstappen KNV
De branchevereniging noemt de resultaten van het verkennende onderzoek hoopgevend, en zal de proeven met de gedeelde busbaan ook op andere filegevoelige wegen gaan uitvoeren. KNV Bus secretaris Carlo Cahn: “Bij herinrichtingsplannen van gemeenten waarin voorzieningen worden opgenomen voor het openbaar vervoer, zouden touringcarbedrijven vroegtijdig moeten worden betrokken. Met lokaal maatwerk kunnen we op meerdere terreinen winst behalen.”

A.J.J. Hodes
Voorzitter KNV Bus
Mr. C. Cahn
Secretaris KNV Bus
KNV Bus organisatie »

Aankomende evenementen

11jan
KNV Taxi: Regiobijeenkomst CAO Taxi
Locatie: De Bilt, Dorpshuis H.F. de Witte 14.30 uur inloop, 15.00 uur aanvang en 18.00 uur einde (incl. broodje en soep) Gratis voor KNV Taxi Leden! Inschrijven? Mail naar knvtaxi@knv.nl

16jan
KNV Taxi: Regiobijeenkomst CAO Taxi
Locatie: Eindhoven, Dorpshuis Acht 14.30 uur inloop, 15.00 uur aanvang en 18.00 uur einde (incl. broodje en soep) Gratis voor KNV Taxi Leden! Inschrijven? Mail naar knvtaxi@knv.nl

31jan
KNV Taxi: Regiobijeenkomst CAO Taxi
Locatie: Meppel, Wijkcentrum de Poele 14.30 uur inloop, 15.00 uur aanvang en 18.00 uur einde (incl. broodje en soep) Gratis voor KNV Taxi Leden! Inschrijven? Mail naar knvtaxi@knv.nl