Plastic tassen

Geplaatst op 19-01-2016

Bij KNV kwamen enkele vragen binnen over het in rekening brengen van kosten voor plastic tassen die als afvalzakje gebruikt worden in de bus. Meer concreet was de vraag: valt dit onder de sinds 1 januari 2016 verboden gratis verstrekking van verpakkingsmateriaal? Het antwoord daarop is: nee. Het verbod geldt namelijk voor zogenaamde ‘toonbankinstellingen’ (vertaald naar gewoon Nederlands: winkels) en verpakkingsmateriaal. Een busbedrijf is geen ‘toonbankinstelling’ en u verschaft de consument geen verpakkingsmateriaal, maar gebruikt het zakje juist om te voorkomen dat er zwerfafval gaat ontstaan.