LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Nieuwjaarsreceptie KNV: MaaS-Lab goed begin van de ‘transition twenties’

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie verwelkomde Koninklijk Nederlands Vervoer gisteren haar nieuwste leden, een twintigtal marktpartijen die deelnemen aan het MaaS-Lab (het nieuwste KNV-initiatief). Het MaaS-lab presenteerde tevens haar visie tijdens de receptie die verder in het teken stond van de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Green Deal. 

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: ‘KNV nam het initiatief van het MaaS-Lab om gezamenlijk een open en inclusief MaaS-ecosysteem te ontwikkelen. We willen de juiste randvoorwaarden creëren voor gezonde en optimale MaaS-diensten in Nederland. De kracht van het MaaS-Lab is dat we samen met onze partners uit de Mobiliteitsalliantie vervoerders, MaaS-aanbieders en platforms samenbrengen – bestaande én nieuwe marktpartijen. Ik nodig partijen dan ook van harte uit om zich aan te sluiten.’

Eckhardt stelde verder dat het MaaS-Lab gezien moet worden als een uitgestoken hand naar de Nederlandse polder en als een krachtige gesprekspartner richting overheden: ‘Het Maas-Lab creëert een afsprakenstelsel in publiek-private samenwerking waarvan de reiziger, waar het tenslotte allemaal om draait, optimaal kan profiteren.’

DG Van der Burg: transition twenties
Als eregast sprak Directeur-Generaal Mobiliteit Kees van der Burg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het nodige historische besef vergeleek hij het nieuwe decennium met het derde decennium van de vorige eeuw: ‘de roaring twenties’. Destijds brak er een tijdperk aan waarin maatschappelijke en technische ontwikkelingen een grote stempel drukten op hoe wij reisden. En ook nu, in onze eigen jaren twintig – de ‘transition twenties’, waarin alles anders moet – bepalen innovaties weer hoe wij ons de komende jaren gaan verplaatsen.’

Van der Burg is blij met de oprichting van het MaaS-Lab om zo de belangen vanuit vervoerders en mobiliteitsaanbieders te borgen. Hij zegt daarover: ‘Ik zie erg uit naar onze samenwerking en wie weet kunnen we straks dankzij publiek-private samenwerking en data delen vervoerstromen slimmer sturen. Daar hoop ik na de pilots achter te komen’.

Europese Green Deal
Ook Daniel Mes, lid van het kabinet van Frans Timmermans, memoreerde aan MaaS. Hij deed dat tijdens een speech die de opgaven waarvoor Europa staat concreter maakte voor de mobiliteitssector. De EU werkt aan een totale transformatie van de economie, die ervoor moet zorgen dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal is. Ook voor het transport heeft dat verregaande gevolgen. Zo stelde Mes dat MaaS prima past in de ambities die Timmermans en Vestager (digitalisering) hebben voor schone en slimme mobiliteit. Hij vond het goed om te constateren dat men in Nederland al zo ver is met MaaS. Tegelijkertijd nodigde Mes de aanwezige mobiliteitsondernemers uit om hun ideeën vooral te delen met de Europese Commissie. Timmermans’ strategie voor de uitvoering van de Green Deal verschijnt dit najaar.


Wij werken samen met