LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Nieuwe steunmaatregelen niet voldoende voor groot deel touringcarsector

Busvervoer Nederland constateert dat de verhoging van de TVL naar €330.000 voor meer dan de helft van de branche niet voldoende gaat helpen. Het gaat om de bedrijven die een sterk seizoenskarakter kennen. Voor de andere helft van de touringcarsector, wiens omzet gelijkmatiger over het jaar verdeeld is, bieden de nieuwe steunmaatregelen voldoende mogelijkheden. Doordat de steun niet effectief is voor het grootste gedeelte van de sector bestaat het gevaar dat het personenvervoer in Nederland zijn flexibele schil kwijtraak. Daarmee komen naast busreizen onder meer ook schoolreisjes, evenementenvervoer, ondersteuning van het ov en werknemersvervoer in de knel.

Bedrijven met klassiek seizoenspatroon niet voldoende geholpen
Voor bedrijven die een klassiek seizoenspatroon kennen (d.w.z.: de meeste omzet in het late voorjaar, de zomer en het najaar) wordt de opgehoogde regeling pas effectief in het tweede kwartaal. Dit wordt veroorzaakt doordat de referentieomzetten in het eerste kwartaal van 2019 vaak te laag zijn om in het eerste kwartaal van dit jaar tot een hoog genoeg steunbedrag te komen dat in de buurt komt van de daadwerkelijke vaste lasten.

Touringcarondernemers vissen daardoor deels achter het net, juist nu de reserves van vorige jaren zijn langzaamaan opgesoupeerd raken. Ook in 2020 vielen de regelingen al nadelig uit voor de sector. De steun voor de vaste lasten in de periode maart 2020 tot december 2020 was gemaximeerd op in totaal €144.000 (TOGS, TVL1 en TVL2). Door het seizoenskarakter van de branche kwamen de bedrijven echter lang niet altijd in aanmerking voor de volledige steun in het vierde kwartaal van 2020 (waar de geboden steun het hoogste maximum tot dan toe kende). Bedrijven hadden in diezelfde periode echter vaste lasten van soms meer dan €700.000 waar – anders dan bijvoorbeeld in de horeca of retail – geen zomeromzet en nauwelijks steun tegenover stond.

De bedrijven moeten het nog zien te rekken tot het tweede kwartaal van dit jaar, nadat ze eerst al de loodzware periode van maart 2020 tot nu voor de kiezen hebben gekregen. Zij zullen dus nog verder in moeten teren op reserves (als die er nog zijn) of ze worden nog afhankelijker van de goodwill van schuldeisers.

Steun wel effectief vanaf het tweede kwartaal
Voor het tweede kwartaal van dit jaar denken we dat de aanpassing van het pakket voor vrijwel elk bedrijf voldoende is. Het is volgens Busvervoer Nederland echter wel oppassen geblazen dat we niet tussentijds een groot deel van de branche kwijtraken. Dat zou er namelijk voor zorgen dat de mobiliteitssector een deel van haar capaciteit kwijtraakt, terwijl die capaciteit wel nodig is als corona weer achter ons ligt.

Lobby gaat door
De nieuwe steunmaatregelen zijn deels gebaseerd op de noden van de touringcarsector. Onlangs leverde Busvervoer Nederland daartoe nog voorbeelden voor aan bij het ministerie van EZK. Daarom is het des te zuurder dat er geen rekening gehouden wordt met de seizoensproblematiek van de branche. Het spreekt daarom voor zich dat Busvervoer Nederland de lobby onverminderd voortzet.


Wij werken samen met