LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

‘Maatwerk coronasteun blijft nodig nu 1,5 meter er af gaat’

MKB-Nederland en VNO-NCW  gaan er – op basis van de kabinetsbrief over het stopzetten van de steunmaatregelen – vanuit dat voor ondernemers de 1,5 meterregel per 20 september komt te vervallen. ‘Dit is goed nieuws voor ondernemers. Zij krijgen hierdoor de ruimte om weer meer omzet te draaien’. Met het loslaten van de 1,5 meter komt er per 1 oktober ook een eind aan de generieke steunmaatregelen voor ondernemers.

Maatwerk sectoren vereist

Wel blijft volgens de ondernemersorganisaties maatwerk vereist – zoals steeds bepleit – voor sectoren die nog steeds beperkingen ervaren vanwege corona, zoals de nachthoreca en evenementen. ‘Het is goed dat het kabinet hier ook in voorziet, al moet dit voor bijvoorbeeld de toeristische infrastructuur nog wel concreet worden gemaakt’, aldus de ondernemersorganisaties. De ondernemersorganisaties benadrukken dat het stopzetten van de generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter afstand komt te vervallen. ‘Mocht dit niet het geval zijn, dan is steun voor bedrijven die hierdoor worden geraakt onverkort op zijn plaats’.

Oplossing nodig voor kapitaalintensieve bedrijven

Naast maatwerk voor sectoren die nog steeds met beperkingen kampen – zoals nachthoreca en bijvoorbeeld evenementen – is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW ook zaak dat er een oplossing wordt gevonden voor ‘kapitaalintensieve’ bedrijven in de toeristische- en congresinfrastructuur, zoals taxi- en touringcarbedrijven. ‘Deze sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is belangrijk dat de kennis, kunde en capaciteit in deze sector niet verloren gaat, nu ze nog niet zomaar weer op het oude niveau zitten. Deze groep ondernemers heeft namelijk te maken met hoge lasten, terwijl de omzetten – met name door de hoge afhankelijkheid van gasten die nog niet durven of mogen – nog beperkt zijn’.

Kapitaalsteun

Vorige week luidde een grote groep ondernemers en branches in een brief aan het kabinet hierover al de noodklok. Net als de beide organisaties mist KNV een duidelijk plan voor deze kapitaalintensieve bedrijven in de brief van het Kabinet. KNV sluit zich aan bij de oproep aan het kabinet om dan ook op zo snel mogelijk met concrete stappen te komen voor kapitaalsteun voor deze groep ondernemers.

Schuldenproblematiek ondernemers

Met het loslaten van de 1,5 meter-regel en het afbouwen van generieke steun is de crisis voor veel ondernemers nog lang niet voorbij. Veel van hen hebben door corona hoge schulden opgebouwd. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. ‘Het is daarom belangrijk dat er op korte termijn tevens een oplossing wordt gevonden om ondernemers met een levensvatbare onderneming te helpen bij schuldenafbouw of – sanering’.


Wij werken samen met