LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

KNV sluit zich aan bij internationale MaaS Alliance

KNV heeft zich aangesloten bij de internationale MaaS Alliance

Deze publiek-private samenwerking werkt aan het creëren van een open mobiliteitsmarkt en een succesvolle implementatie van MaaS binnen Europa. Met dit lidmaatschap wil KNV een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van MaaS in Europa.

MaaS Alliance richt zich op 3 pijlers:

  1. gebruikerswensen en regelgeving
  2. open markt ontwikkeling
  3. en technologie

KNV werkt aan een open MaaS-ecosysteem in Nederland

Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, de reisbranche, het hotel- en bankwezen inmiddels fundamenteel veranderd. Digitalisering luidt ook voor de mobiliteitsmarkt een nieuw tijdperk in, waarin reizigers via één toegangspunt het plannen, boeken en betalen voor verschillende vervoersvormen regelen.

Het MaaS-Lab, onder coördinatie van KNV, is opgericht met als doel het creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde en optimale MaaS-diensten in Nederland.

Politieke keuzes in MaaS – mobiliteit als een dienst

De politiek in Den Haag en in Brussel maken de komende jaren belangrijke keuzes op het gebied van mobiliteit als een dienst, ook wel Mobility as a Service (MaaS).

“Wij zetten in op de ontwikkeling van MaaS in Nederland. Met het MaaS-Lab brengen wij vervoerders, MaaS-aanbieders en platformen samen om onderlinge samenwerking te bevorderen en belangenbehartiging richting overheden te faciliteren. Als lid van de MaaS Alliantie werken we actief mee aan de verdere ontwikkeling van MaaS binnen Europa.”, zegt Hubert Andela, directeur KNV.

“We zijn verheugd KNV te mogen verwelkomen als nieuw lid van MaaS Alliance, waardoor de actieve deelname van de Nederlandse stakeholders aan deze wereldwijde MaaS-beweging verder wordt versterkt. Samen kunnen wij werken aan een snelle take-up van MaaS in Nederland en best practises definiëren voor succesvolle en productieve samenwerking met alle belanghebbenden in het ecosysteem. ”, aldus Jacob Bangsgaard, voorzitter van MaaS Alliance

Lees hier meer over MaaS Alliance

Lees hier meer over het MaaS-Lab, een KNV initiatief


Wij werken samen met