Juridische zaken

De stafafdeling Sociale en Juridische Zaken (SJZ) van KNV verleent juridische ondersteuning aan alle sectoren binnen KNV. Vier juristen adviseren ondernemers over onderwerpen binnen uiteenlopende rechtsgebieden. De afdeling kent enkele specialisaties: het arbeidsrecht, het medezeggenschapsrecht, CAO's, pensioenen, sociale verzekereringen en de rij- en rusttijdenwetgeving. Zij procedeert zelfstandig in bodem-, ontbindings-, RBA- en voorlopige voorzieningsprocedures en in strafzaken inzake rij- en rusttijden. Daarnaast voert SJZ het secretariaat van verschillende CAO's, scheidsgerechten, geschillen- en klachtencommissies of participeert in deze commissies.
 

drs. L.C.H. Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
ir. A.J. Toet
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »