Juridische zaken

De stafafdeling Sociale en Juridische Zaken (SJZ) van KNV verleent gevraagd en ongevraagd juridische ondersteuning aan alle sectoren binnen KNV. De juristen adviseren daarnaast ondernemers over onderwerpen binnen uiteenlopende rechtsgebieden. 

De afdeling kent enkele specialisaties: het arbeidsrecht, CAO's, sociale verzekeringen, het medezeggenschapsrecht,  en de rij- en rusttijdenregelgeving. Zij procedeert namens ondernemers zelfstandig in zaken bij de kantonrechter, waarbij wordt aangetekend dat in het daaraan voorafgaande traject vaak eerst wordt geprobeerd om buiten de rechter om overeenstemming te bereiken.

Daarnaast worden ondernemers bijgestaan in het kader van ontslagaanvragen via UWV, óók indien het omvangrijke en complexere ontslagrondes betreft. Tevens wordt rechtsbijstand verleend in gevallen waarin op grond van rij- en rusttijdenregelgeving bestuurlijke boetes zijn opgelegd, of in kwesties waarin door UWV beslissingen zijn genomen waartegen bezwaar- en beroep kan worden aangetekend.

Ook ondersteunen de juristen verschillende CAO's, scheidsgerechten, geschillen-, beroeps- en klachtencommissies, en een aantal fondsen. Tenslotte wordt op ledenbijeenkomsten, via workshops en door middel van juridische artikelen in vakbladen voorlichting gegeven over allerhande relevante juridische onderwerpen.

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »