KNV & Zorgvervoer

Vanaf januari 2016 is de zorgvervoerbranche een apart onderdeel van de divisie contractvervoer binnen de ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi en Zorgvervoer (KNV Taxi & Zorgvervoer).

Wat is zorgvervoer?

Met zorgvervoer wordt bedoeld het vervoer van personen, die weliswaar ziek kunnen zijn of een lichamelijk ongemak ervaren, maar die geen medisch noodzakelijke begeleiding nodig hebben tijdens de rit. Voor deze vervoersvorm worden voertuigen voor personenvervoer ingezet (zoals taxibussen). Het taxivoertuig beschikt niet over uiterlijke kenmerken. Het betreft zowel ‘zittend’ als ‘liggend’ vervoer. Om in aanmerking te komen voor liggend zorgvervoer met een taxi is meestal een indicatie van een arts nodig.

Wat is liggend zorgvervoer?

Bedoeld voor personen die in liggende positie vervoerd dienen te worden en tijdens de rit geen medisch noodzakelijke begeleiding nodig hebben. Toestemming van arts meestal noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan personen met een niet ernstige rug aandoening die naar het ziekenhuis moeten, bedlegerige personen die voor een röntgenfoto of een behandeling naar een polikliniek moeten of bedlegerige personen die naar een verpleegadres of naar huis gaan.  

Wat is zittend ziekenvervoer?

Bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld nierdialyse of chemo- of radiotherapie moeten ondergaan, maar ook voor blinden en slechtzienden, die niet zelf naar ziekenhuis of medisch specialist kunnen reizen. Ook mensen die volledig zijn gebonden aan een rolstoel kunnen gebruik maken van het zittend zorgvervoer om bijvoorbeeld naar opleiding of werk te reizen. Dit vervoer maakt onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekeraars. Bij dit vervoer biedt de chauffeur in veel gevallen hulp bij in- en uitstappen. Indien nodig begeleidt de chauffeur de cliënt naar en van de behandelende afdeling.

Welke regelingen vallen nog meer onder zorgvervoer?

* WIA-vervoer: waarbij gehandicapten naar werk of opleiding worden vervoerd.
* WMO-vervoer: vervoer geregeld volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor diegenen, die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen en niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Gemeentes bepalen zelf wat zij verstaan onder lokaal vervoer.
* Vervoer voor zorginstellingen in het kader van Wet Langdurige Zorg. Deze wet heeft per 1 januari 2015 de AWBZ vervangen. Dit vervoer betreft vervoer naar dagbestedingen van gehandicapten, die een WLZ-indicatie hebben.
* Leerlingenvervoer: dit vervoer is over het algemeen bedoeld voor leerlingen, die niet zelfstandig naar school kunnen reizen, vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking.

Specialisaties

* HuisArtsenPosten (HAP) vervoer: het vervoer van de huisarts naar patiënten. De chauffeur verleent de huisarts desgevraagd assistentie en kan op verzoek van de huisarts hulp bieden bij reanimatie en AED-handelingen.
* Overig medisch gerelateerd personenvervoer, zoals het vervoer van transplantatieteams.

Kwaliteit door specialistische opleiding

Chauffeurs van taxivoertuigen in Nederland dienen over een chauffeursdiploma te beschikken. Daarnaast bestaan aanvullende opleidingen, voor bijvoorbeeld HAP-chauffeurs. Zij zijn eveneens in het bezit van het certificaat huisartschauffeur, behaald na een combinatie van assisterende en rij-technische opleidingen.